Skip to main content

In deze blog vertelt jouw advocaat voor ontslag in Den Haag over het omzetten van een ontslag op staande voet in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst (vso). 

Voorwaarden

Wil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn, dan moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet er een zogenaamde dringende reden zijn. Kort gezegd betekent dit dat de werknemer ernstig verwijtbaar behandeld heeft. Bijvoorbeeld door gefraudeerd te hebben of gewelddadig op de werkvloer geweest is.

Verder moet het ontslag direct na het incident, ofwel onverwijld gegeven zijn. Enige tijd om onderzoek naar het incident en de rechtsgevolgen te doen, is doorgaans echter toegestaan.

Ten slotte moet de werknemer – eveneens onverwijld – medegedeeld worden waarom hij of zij op staande voet ontslagen is. De werknemer moet immers weten waar hij of zij zich tegen moet verweren.

Risico’s

Eindigt de arbeidsovereenkomst door een ontslag op staande voet, dan verliest de werknemer in principe het recht op een WW-uitkering. Dit is dan ook een van de redenen voor een werknemer om zich tegen het gegeven ontslag te verweren. De werknemer moet zich hiervoor tot de kantonrechter wenden. Houdt het ontslag op staande voet geen stand, dan betekent dit dat de arbeidsovereenkomst is blijven bestaan. Inclusief de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Gezien de proceduretijd een serieus risico voor de werkgever. Nog los van de procestarieven.

Dit is ook reden voor de werkgever om de werknemer na het gegeven ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Naast de overige voorwaarden voor beëindiging, wordt daarin opgenomen dat beide partijen ermee instemmen het ontslag op staande voet (na het verloop van de bedenktermijn) in te trekken.

Een belangrijk advies voor de werkgever is de werknemer niet het gevoel te geven dat hij onder druk gezet wordt. In dat geval ligt een vordering tot vernietiging van de vaststellingsovereenkomst op grond van misbruik van omstandigheden op de loer.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Bel of maak direct een afspraak voor een kop koffie.
Wij vertellen je graag meer. Voor bijstand en advies over vso vaststellingsovereenkomst Diep Den Haag.