Skip to main content

Dat gaf een werknemer aan zijn collega te kennen nadat hij achter haar aan was gelopen. En toch hield het vervolgens gegeven ontslag op staande voet juridisch geen stand. De werkgever moest de werknemer zelfs ruim € 50.000,= betalen.

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:2474.

Het verhaal

Kort samengevat stond in deze procedure vast dat zich een serieus voorval had voorgedaan, zij het dat de werknemer betwistte dat het intimiderend en agressief was. Hij had zijn frustratie verbaal geuit en zijn vrouwelijke collega flink uitgescholden. De kantonrechter overwoog dat het op zichzelf ontoelaatbaar gedrag is en dat voorstelbaar is dat het bij collega’s agressief en intimiderend is overgekomen.

Maar toch was dit niet genoeg voor een ontslag op staande voet.

Hoe dat kan?

De kantonrechter overwoog dat de werknemer verschillende keren eerder uit zijn slof was geschoten. Maar dat de werkgever daar nooit serieus werk van heeft gemaakt, door hem bijvoorbeeld een officiële waarschuwing te sturen of op een andere manier vast te leggen dat sprake was van ontoelaatbaar gedrag. Een gestelde eerdere mondelinge waarschuwing is dan te mager. De werkgever heeft daarmee op zijn minst de indruk gewekt niet al te zwaar te tillen aan het gedrag van de betreffende werknemer.

Hier komt bij dat de kantonrechter het aannemelijk acht dat de uitbarsting van de werknemer verband hield met zijn spanningsklachten en dat de werkgever wist van die klachten.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever daarom niet het uiterste middel van een ontslag op staande voet had moeten kiezen, maar bijvoorbeeld een disciplinaire sanctie of officiële waarschuwing. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, waaronder het langdurige dienstverband, zijn leeftijd en de verstrekkende gevolgen van het ontslag (geen inkomen en geen WW).

Vervolgens veroordeelt de kantonrechter de werkgever tot een billijke vergoeding, gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding en bijdrage in de advocatenkosten van in totaal € 50.516,= bruto.

De les

Handel als werkgever consequent. Treedt op tegen wangedrag. En blijf oppassen en zorgvuldig bij een ontslag op staande voet.

Heb je hier vragen over of wil je overigens weten hoe te handelen bij ontslag? Neem contact op of maak direct een afspraak met een van onze advocaten. Wij zijn graag van dienst.