Skip to main content

In april 2022 is de zevende STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten uitgebracht. De Werkwijzer is opgesteld door een Kenniskring die uit professionals uit verschillende beroepsgroepen bestaat. De STECR Werkwijzer wordt ook binnen de rechtspraak als gezaghebbend stuk bij arbeidsconflicten gezien.

Arbeidsconflict

De Kenniskring definieert een arbeidsconflict als volgt: “Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.”

Een van de aanbevelingen van de Kenniskring in het kader van de preventie van een arbeidsconflict is het opstellen van een (arbeids)conflictenprotocol en dit onder de aandacht van de werknemers te brengen. In het protocol staat waar een werknemer terecht kan als een conflict ervaren wordt, welke opties er zijn als je er samen niet uitkomt, waar je dit vertrouwelijk kunt melden en wie je om hulp kan vragen. Maar ook informatie over mediation zelf: wanneer dit zinvol is en wat de bedrijfsarts kan betekenen. Diep Advocaten helpt graag bij het opstellen van een (arbeids)conflictenprotocol. En ook bij arbeidsmediation in Den Haag of in de rol van mediator in Den Haag. Maar we geven je ook iets anders in overweging.

Pre-arbeidsmediation Diep Den Haag

Waarom niet vóórdat een conflict ontstaan met elkaar in gesprek over de manier om hiermee om te gaan? Wij noemen dit Diep Contracteren. Kort gezegd gaan werknemer en werkgever op zoek naar een manier om elkaar bij verandering en conflict niet als tegenstanders, maar als partners te zien. Een manier om in co-creatie oplossingen te vinden.

Werknemer en werkgever verkennen daarbij wat bij veranderingen en conflict voor beiden werkt. En wat  juist niet. Vervolgens ontwerpen ze hun eigen rechtssysteem. Een systeem waarin het conflictgesprek op een gestructureerde manier plaatsvindt, zodat de reflex om vanuit emoties te reageren onderdrukt wordt. En er ruimte voor weloverwogen reacties ontstaat, gericht op behoud van de relatie en het vinden van een oplossing.

In de blog arbeidsconflict advocaat den haag vertellen we hier meer over. Over het vervullen van de rol van (pre)mediator Diep Den Haag.

Meer informatie?

Of op zoek naar meer informatie over (pre) arbeidsmediation Diep Den Haag? Of naar een mediator in Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak voor een kop koffie. Wij vertellen je graag meer.

Wat is een Arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator is een professionele bemiddelaar. De arbeidsmediator is onafhankelijk en neutraal. Hij of zij helpt bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor het geschil, mede door partijen te helpen hun standpunten helder te krijgen en naar elkaar te luisteren. Het doel van arbeidsmediation is een win-win-oplossing te vinden.

Waarom Arbeidsmediation?

Wanneer het niet meer lukt een conflict op de werkvloer onderling op te lossen, kan het zinvol zijn een onafhankelijke derde, de mediator, te vragen het gesprek te begeleiden en te helpen een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Belangrijke voordelen van de arbeidsmediation kunnen zijn:

  • Vertrouwelijkheid: omdat partijen geheimhouding afspreken, kunnen de deelnemers vrijuit spreken. Dit vergroot de kans op duurzame oplossingen.
  • Behoud of herstel van de relatie: waar mogelijk streeft de mediator ernaar dat partijen na afronding van het mediationtraject weer met elkaar doorkunnen of elkaar een hand kunnen geven.
  • Zelfbeschikking: partijen hebben invloed op de uitkomst van het conflict. Anders dan een beslissing van een rechter die doorgaans zwart / wit is, hebben partijen de kans afspraken te maken die voor iedereen acceptabel zijn.
  • Kostenbesparend: een mediationtraject kan kostenbesparend zijn ten opzichte van (soms qua uitkomst onzekere) juridische procedures.

Wie betaalt mediation bij arbeidsconflict?

Voorafgaand aan de start van het mediationtraject worden ook afgesproken wie de kosten daarvan betaalt. Doorgaans is dit de werkgever, maar het staat partijen in beginsel vrij anders overeen te komen.