Skip to main content

Uurtarief

Onze uurtarieven variëren van EUR 190,= tot EUR 300,= ex btw. Het uurtarief is mede afhankelijk zijn van de aard, complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. De in de advocatuur gangbare kantoortarieven (doorgaans 5 of 6%) brengen we niet in rekening.

Bestaat er op regelmatige basis behoefte aan onze bijstand? Laat het weten en samen spreken we een op maat gemaakt tarief af.

Vaste prijs

Veel zaken lenen zich geheel of gedeeltelijk voor vaste prijzen. Hoewel dat binnen de advocatuur nog geen gemeengoed is, streven wij waar mogelijk naar vaste prijsafspraken. Voor onze klanten is dan duidelijk wat de tarieven zijn.

In sommige gevallen wordt de prijs afgestemd op een vooraf bepaald resultaat. Dit betekent een lager tarief dat als het afgesproken resultaat wordt bereikt, wordt verhoogd.

No pay no fee

In het geval van incasso-zaken hanteren wij meestal ‘no pay no fee’. Dergelijke afspraken over ons honorarium zijn mogelijk bij niet-betwiste vorderingen. Een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag is dan ons honorarium. Het percentage varieert van 3% tot 15%. Uiteraard proberen we onze tarieven te verhalen op de debiteur.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien je een rechtsbijstand verzekering afgesloten hebt en een recht op dekking bestaat, dan heb je in bepaalde gevallen het recht op vrije advocaatkeuze. Je kunt de verzekeraar verzoeken de zaak aan ons over te dragen. De verzekeraar vergoedt de advocaattarieven in dat geval.

In sommige gevallen is de verzekeraar ook zonder het recht op vrije advocaatkeuze bereid de zaak aan ons over te dragen en de tarieven te vergoeden.

Wil je weten of jouw zaak zich hiervoor leent? Neem gerust contact op.

Toevoegingen

Indien je voldoet aan de eisen die de overheid daaraan stelt (Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org), verlenen wij in sommige gevallen ook bijstand op basis van een toevoeging (pro deo).

De advocaattarieven worden in dat geval voor een belangrijk deel door de overheid betaald. En de cliënt draagt alleen een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage bij.

Mediation

Ons uurtarief is EUR 250,= ex btw.

Jouw (verlengde) HR-afdeling

Ad interim of detachering