Skip to main content

Een diepgravende manier van contracteren.

 

Vooral voor contracten en partners die de kern van je bedrijf raken. Al zal de werkwijze misschien wel even wennen zijn.

Samen met jou en de potentiële contractspartij gaan we in gesprek over elkaars belangen, kernwaarden en verwachtingen.

  • Waar staan jullie ondernemingen voor?
  • Waarom doen jullie dit werk?
  • Wat voor wereld zien jullie voor je?
  • Wat willen jullie bereiken?
  • Wat hebben jullie daarvoor nodig?
  • Hoe willen jullie behandeld worden?
  • Wat zijn sleutels tot succes?

Boeiende en mooie gesprekken. En tegelijkertijd dé manier om er achter te komen of er op een dieper niveau en (dus) op de lange termijn, een zakelijke match is.

Is er een match, dan vormen elkaars belangrijkste waarden en drijfveren het uitgangspunt van de samenwerking. Jullie spreken partijen af dit te respecteren. En om toekomstige beslissingen daarop te baseren. Ook worden afspraken gemaakt over hoe jullie elkaar behandelen. Hoe jullie samenwerken. En verder met elkaar omgaan.

Ook als het anders loopt dan gepland. Voor dat geval wordt een eigen (rechts)systeem ontworpen. Een systeem waarin de respectvolle dialoog voorop staat. Waarin er ruimte is om veranderingen als kansen te zien.

Met Diep Contracteren wordt een stevig fundament gelegd voor duurzame en veerkrachtige relaties. Bovendien bespaar je met Diep Contracteren tijd, (potentiële) conflicten en tarieven. Je weet immers in een vroeg stadium of een relatie past. En kennis en begrip voor elkaars elkaars beweegredenen en belangen verkleint de kans op geschillen. Mocht er toch onenigheid ontstaan, dan wijst het eigen rechtssysteem de weg naar een duurzame en door beiden gedragen oplossing.

Wij dagen je uit!

Interesse in samenwerking? Of een vraag?

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

Mahatma Ghandi