Skip to main content

De algemene voorwaarden, ofwel de kleine lettertjes. Een document met de standaardcondities waaronder een product wordt verkocht of een dienst geleverd. Het gaat dan om de randvoorwaarden. En niet om de kern van het product of de dienst, zoals bijvoorbeeld de prijs of het aantal; dit wordt in de koopovereenkomst zelf opgenomen. 

Modellen en tools

Modellen voor algemene voorwaarden en tools om algemene voorwaarden op te stellen, zijn online volop verkrijgbaar. In welke branche je ook zit, standaard-algemene voorwaarden zijn beschikbaar en bovenal nuttig en zinvol. Google bijvoorbeeld op algemene voorwaarden Aannemer Den Haag, algemene voorwaarden  Consultancy Den Haag, algemene voorwaarden advocaten Den Haag, algemene voorwaarden Juridische Dienstverlening Den Haag. Vaak resulteert dit echter in een taai en lang document. Een stuk dat door juristen opgesteld en daardoor doorgaans met name door juristen te doorgronden. Op zichzelf prima. Maar niet per se een document waarin de organisatie zich herkent.

Acties in lijn met de visie en missie

Een bekende quote van Mahatma Ghandi is: “Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.”

Vertaald naar organisaties geloven wij dat wanneer acties in lijn zijn met onder meer de visie en missie van de onderneming, dit tot voldoening leidt. En dat deze focus de kans op succes vergroot. Visie gaat over betekenis: het vertelt waar een organisatie voor staat. En de missie omvat de belangrijkste doelstellingen en acties van de organisatie in het licht van de visie. Hoe meer de acties hiermee in lijn zijn, hoe consistenter de koers en het resultaat.

Algemene voorwaarden zijn acties

Staat een organisatie voor helderheid? Schrijf dan ook de algemene voorwaarden in een heldere taal. Of staat jouw organisatie voor vertrouwen? Laat dit ook blijken uit de algemene voorwaarden. En voor wie worden de algemene voorwaarden geschreven ? Wie zijn de belangrijkste klanten en wat vinden zij belangrijk? Maar ook is het goed om af te vragen wie er binnen de organisatie met de algemene voorwaarden werkt. Begrijpen zij het belang van (het toepasselijk verklaren van) de algemene voorwaarden en de reikwijdte en impact ervan?

Door de algemene voorwaarden af te stemmen op de boodschap en identiteit van de organisatie maar ook op de gebruikers, wordt het naast een passend juridisch document een uitingsvorm van wie de organisatie is en wil zijn. En hoe luider die boodschap, hoe meer dit zich manifesteert. Dat is onze overtuiging.

Nieuwsgierig?

Neem contact op of maak direct een afspraak.
De algemene voorwaarden advocaten Den Haag vertellen je graag meer.

Wat moet er allemaal in de algemene voorwaarden?

Onderwerpen waar je bij het opstellen van algemene voorwaarden aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn, hoe een overeenkomst tot stand komt, hoe de overeenkomst beëindigd kan worden, de betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, (uitsluiting van) aansprakelijkheden, het toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Wat kost het opstellen van algemene voorwaarden?

Modellen voor algemene voorwaarden en tools om algemene voorwaarden op te stellen, zijn online volop verkrijgbaar. In veel branches bestaan standaard-algemene voorwaarden, die vaak nuttig en zinvol zijn. De kosten zijn dan vaak beperkt. Wil je voor jouw bedrijf op maakt gemaakte algemene voorwaarden, dan is het aan te raden een advocaat in te schakelen. Om mee te denken en tekstvoorstellen te doen. Doorgaans is het mogelijk hier een vaste prijs voor af te spreken. De kosten zijn zeer afhankelijk van de wensen en situatie, maar de kosten zullen doorgaans minimaal EUR 750,= ex BTW bedragen.

Wat bedoelen ze met algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de standaardvoorwaarden die bijvoorbeeld een verkoper hanteert. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’. Hetgeen partijen specifiek afspreken, zoals prijs, aantal of looptijd, wordt in overeenkomst zelf opgenomen.

Hoe bindend zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van wat tussen partijen afgesproken is. In die zin zijn ze bindend. Uiteraard voor zover de algemene voorwaarden volgens de wettelijke regels overeengekomen zijn. Is de klant een consument, dan zijn sommige voorwaarden niet toegestaan. Verder bestaat de mogelijkheid dat de rechter een of meerdere voorwaarden vernietigt.

Hoe maak je algemene voorwaarden rechtsgeldig?

De algemene voorwaarden moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard. De partij die de algemene voorwaarden wil gebruiken, moet de wederpartij ook een redelijke mogelijkheid geven van de voorwaarden kennis te nemen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden fysiek te overhandigen, door ze te mailen of door ze op de website te plaatsen en de mogelijkheid te bieden de algemene voorwaarden op te slaan of te printen.

Wat zijn algemene voorwaarden juridisch?

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van een overeenkomst. Ze vergemakkelijken de contractvorming en zorgen voor een heldere uiteenzetting van de voorwaarden waaronder partijen contracteren, zonder dat elke keer te moeten (of willen) onderhandelen.