Skip to main content

Diep Advocaten biedt een meer diepgravende manier van contracteren aan: Diep Contracteren.

Conscious Contracting

Diep Contracteren is gebaseerd op het zogenaamde Conscious Contracting. Een manier van contracteren met aandacht voor de onderliggende relatie en intenties bij de samenwerking. Naast de zakelijke afspraken zijn deze intenties, gezamenlijke waarden en drijfveren dan ook omschreven. Maar ook de afspraak om conform deze intenties, waarden en drijfveren samen te werken.

Dit geeft partijen het vertrouwen dat zij ook op een dieper niveau matchen. Mede door het gebruik van heldere taal wordt het hiermee een contract voor partijen zelf. En niet voor juristen.

En lopen dingen anders dan verwacht, dan voorziet het contract in een route om tot een  creatieve oplossing te komen. Een oplossing waarbij de eerder besproken waarden en drijfveren de basis vormen.

Voor welke contracten?

Conscious Contracting kan voor verschillende soorten contracten worden gebruikt. Met name contracten waarbij een goed relatie en samenwerking belangrijk is om het gezamenlijke doel te behalen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsovereenkomsten tussen vennoten van een onderneming, maar ook arbeidsovereenkomst of overeenkomsten binnen een familie.

Nieuwsgierig?

Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag over Conscious Contracting Diep Den Haag.

Wat is Conscious Contracting?

Het doel van Conscious Contracting is contracten te creëren die niet alleen juridische toets doorstaan, maar tevens gezonde, respectvolle en toekomstbestendige relaties bevorderen. Belangrijk uitgangspunt is dat partijen de tijd nemen om hun intenties en verwachtingen duidelijk te omschrijven. Om te onderzoeken of de intenties op één lijn liggen, maar ook om af te spreken dat partijen die intenties en verwachtingen gaandeweg de uitvoering van de overeenkomst respecteren. Open communicatie is daarbij essentieel. Een ander belangrijk uitgangspunt bij Conscious Contracting is de vaststelling dat het leven niet statisch is en omstandigheden kunnen veranderen. Zodoende wordt de overeenkomst zo ontworpen dat het flexibel en aanpasbaar is. En daarnaast voorzien in een route bij eventuele conflicten, die erop gericht is de kracht van verandering om te zetten in creatieve oplossingen.

Wat zijn de drie aspecten van conscious contracting?

De belangrijkste aspecten van Conscious Contracting zijn onder meer:

  • bewustzijn van de eigen behoeften, kernwaarden, verwachtingen en doelen;
  • samenwerking, met in het achterhoofd dat winnen geen verliezer vereist;
  • verandering is een gegeven en het contract voorziet in een route die het mogelijk maakt elkaar ook bij verandering en conflict als partners te blijven zien en tot creatieve oplossingen te komen.

Wat is het doel van conscious contracting?

Conscious Contracting streeft naar duurzame overeenkomsten, gebaseerd op gedeelde waarden, vertrouwen en wederzijds begrip. Waar traditionele contracten zich richten op de zakelijke en juridische afspraken, ligt de focus bij Conscious Contracting tevens op het bevorderen en in stand houden van een gezonde en duurzame samenwerking.