Skip to main content

Zoekt u een incasso advocaat in Den Haag? Voorkom financiële moeilijkheden en schakel een van de incassospecialisten van Diep Advocaten in.

Niet betaald?

U heeft uw producten of diensten geleverd. Er is hard en met inzet voor gewerkt. Maar uw klant betaalt niet.

Dat frustreert niet alleen en is oneerlijk, maar de gevolgen zijn ook groot. Betaling van facturen is de kern van de financiële stabiliteit van uw onderneming. Het is van belang om bovenop openstaande facturen te zitten en er achter aan te gaan. Maar dat moet vaak naast veel andere taken die ook aandacht vragen. Bovendien beschikt niet iedereen over voldoende kennis en ervaring om het incasseren van geldvorderingen succesvol op te pakken.

Specialist

In dat geval is het aan te bevelen dat u een specialist op het gebied van incasso in de arm neemt. Dat kan een incassobureau zijn of een incasso advocaat in Den Haag of Rotterdam zijn. Het verschil zit er met name in dat advocaten wettelijk bevoegdheden hebben die incassobureaus niet hebben en waarvoor ze een externe advocaat (alsnog) moeten inschakelen. Daarbij kunt u met name denken aan het leggen van beslag op bijvoorbeeld een bankrekening of onroerend goed.

Maar ook procederen over geldbedragen van meer dan EUR 25.000,=. Een advocaat kan dat meteen zelf ter hand nemen en doorpakken. Niet-advocaten zullen uiteindelijk toch een advocaat moeten inschakelen als een gerechtelijke procedure nodig is. Heeft u grote aantallen vorderingen en een omvang van minder dan EUR 25.000,=? Dat zijn doorgaans (de betere) incassobureaus of gerechtsdeurwaarders beter ingericht om u efficiënter van dienst te zijn. Maar met name als er wat complexere omstandigheden zijn, is een incasso advocaat aan te bevelen. Zij zijn doorgaans beter ingericht om ook juridisch correct te handelen en zo te zorgen dat fouten in het proces voorkomen worden. Als u een gespecialiseerde incasso advocaat in Den Haag zoekt: neem dan contact op of maak direct een afspraak.

Vereniging incasso advocaten

Wij zijn aangesloten bij VIA (vereniging incasso advocaten), een specialistenvereniging binnen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Leden van de VIA zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen (incasso- en procesrecht).

No cure no fee

En tot slot natuurlijk de tarieven: als er geen (serieus) inhoudelijke juridische verweer is, dan werken wij op basis van ‘no cure no fee’.

Vragen?

Neem gerust contact op bij vragen: we overleggen graag met u en maken vrijblijvend een voorstel voor aanpak en kosten.

 

Wat is een incasso advocaat?

Een incasso advocaat is en professional die schuldeisers bijstaat bij het innen van onbetaalde vorderingen en juridische maatregelen kan nemen om betaling af te dwingen. Acties die een incasso advocaat kan verrichten zijn het verzenden van sommatiebrieven, faillissement aanvragen, een gerechtelijke procedure starten en conservatoir beslag leggen. Maar ook (al dan niet naar aanleiding van voornoemde acties) het voeren van onderhandelingen.

Hoe werken incassokosten?

In artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat voor vergoeding in aanmerking komt “redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte”. Dit worden ook wel de buitengerechtelijke incassokosten genoemd. In welke gevallen een consument de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, is bepaald in het Besluit normering buitengerechtelijke kosten. Is de schuldenaar een onderneming, dan is het zinvol op rechtspraak.nl het rapport Voorwerk II te raadplegen of uw advocaat om advies te vragen.

Wat is een incasso zaak?

Doel van een incassozaak is dat de onbetaalde facturen van een schuldeiser worden geïnd. Het begint meestal met een sommatiebrief, zo nodig gevolgd door een gerechtelijke procedure al dan niet in combinatie met het leggen van (conservatoir) beslag. Nadat een vonnis verkregen is waarbij de debiteur veroordeeld is tot betaling, wordt de debiteur de kans geboden alsnog uit eigen beweging aan de veroordeling te voldoen. Laat de debiteur dit na, dan kan de deurwaarder ingeschakeld worden het vonnis ten uit te brengen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen.