Skip to main content

Waar gewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. Door miscommunicatie, meningsverschillen over de uitvoering van het werk of persoonlijke geschillen. Een mogelijke oplossing is mediation. In deze blog leggen we uit hoe dat kan helpen bij het oplossen van arbeidsconflicten.

Wat is mediation?

In een mediationtraject bij arbeidsconflict wordt onder leiding van een onafhankelijke onpartijdige facilitator, de mediator, op gestructureerde wijze naar een oplossing gezocht. Uitgangspunt daarbij is dat gestreefd wordt naar een oplossing die door alle partijen gedragen wordt; een win-win-situatie waarin beide partijen zich gehoord voelen.

Hoe werkt het?

Voordat het arbeidsconflict inhoudelijk besproken wordt, spreken partijen in het kader van het mediationtraject arbeidsconflict vertrouwelijkheid en geheimhouding af. Wat besproken wordt, mag niet naar buiten gebracht worden. Ook niet in een eventuele gerechtelijke procedure. Achterliggende gedachte is dat partijen zich vrij voelen open en eerlijk te spreken. Zonder angst voor repercussies kunnen de aan het conflict ten grondslag liggende zorgen en verwijten eerder en makkelijker aan het licht komen.

Met gespreksmethoden gericht op conflictbeheersing, stuurt de mediator op open en constructieve communicatie. De mediator stelt werkgever en werknemer in staat hun standpunten naar voren te brengen, naar elkaars perspectieven te luisteren en daar begrip voor op te bouwen.

Vervolgens verkent de mediator met partijen hoe zij het arbeidsconflict kunnen oplossen. Uitgangspunt is dat het niet de mediator is die de oplossingen opdraagt. Partijen zijn ook hierin leidend.

Hoe lang duurt het?

Waar gerechtelijke procedures maanden in beslag kunnen nemen, kan mediation bij arbeidsconflict vaak binnen een paar weken of soms zelfs dagen tot een oplossing geleid hebben. Daarmee is mediation doorgaans een meer kostenefficiënte methode dan (een qua uitkomst soms onzekere) gerechtelijke procedure.

Arbeidsconflict?

Verken samen met Diep Advocaten of mediation het arbeidsconflict kan oplossen. Neem contact met ons op of maak direct een afspraak.