Skip to main content

Kort samengevat is van een oproepcontract (ook wel een nuluren- of min/max-contract) sprake wanneer het aantal te werken uren niet vaststaat. Maar hoe vrijblijvend is een oproepcontract? Jouw contractenrecht advocaat Diep Den Haag vertelt je meer.

Rechten en verplichtingen

Heb je een oproepovereenkomst gesloten, dan gelden samengevat de volgende regels:

  • Is de overeengekomen arbeidsomvang minder dan 15 uur per week maar zijn de werktijden niet vastgelegd of is sprake van een oproepcontract, dan heeft de werknemer ook als hij voor minder dan 3 uur opgeroepen is / gewerkt heeft, recht op 3 uur loon.
  • De werknemer moet minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch (per e-mail of Whatsapp) worden oproepen. Gebeurt dit later, dan is de werknemer niet verplicht te komen werken. Deze regel staat er uiteraard niet aan in de weg dat je de werknemer vraagt te komen werken.
  • Wordt de oproep om te komen werken binnen 4 dagen voor aanvang van die werkdag ingetrokken of gewijzigd, dan heeft de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij opgeroepen was. Zeg je een oproep binnen 4 dagen af? Ook die wijziging moet schriftelijk of elektronisch doorgegeven worden. Bij cao kan de termijn van 4 dagen overigens tot 24 uur verkort worden.
  • Nadat 12 maanden verstreken zijn, moet de werknemer binnen een maand een aanbod voor een vast aantal uren worden gedaan. Dit aanbod moet gelijk zijn aan het gemiddeld aantal uren in het afgelopen jaar. Het staat de werknemer vrij dit aanbod af te wijzen en op grond van een oproepcontract te blijven werken. De keuze is aan de werknemer. Wordt dit aanbod niet gedaan, dan heeft de werknemer vanaf de datum dat het aanbod gedaan had moeten worden, recht op uitbetaling van het gemiddelde van de voorgaande 12 maanden.
  • Overigens is er geen verplichting de werknemer na 12 maanden een nieuw contract aan te bieden. De zogenaamde ketenregeling geldt onverkort. Heb je vragen over de ketenregeling, raadpleeg jouw specialist contractenrecht Diep Den Haag.
  • En wordt de werknemer binnen 6 maanden weer in dienst genomen of bijvoorbeeld ingehuurd via een uitzendbureau? Ook dan geldt de verplichting een aanbod voor een vast aantal uren te doen.
  • Is afgesproken dat het contract tussentijds opgezegd kan worden, dan geldt bij een nulurencontract een opzegtermijn van 4 dagen. Van deze regel kan bij cao afgeweken worden.
  • Voor seizoensgebonden sectoren kan van het voorgaande bij cao afgeweken worden. Bijvoorbeeld ter aanzien van de oproeptermijn of het aanbod na 12 maanden.
  • Is sprake van een nulurencontract en wordt de werknemer tijdens de oproepperiode ziek, dan is er recht op minimaal 70% van het loon. Tenzij dit lager dan het minimumloon is. In dat geval krijgt de werknemer het minimumloon. Blijft de werknemer ziek of wordt hij buiten de oproepperiode ziek en wordt de werknemer niet meer opgeroepen? Indien hij of zij minimaal 3 maanden bij je werkt, is er mogelijk recht op betaling van het gemiddeld aantal uren. Raadpleeg bij twijfel jouw advocaat contractenrecht Diep Den Haag.
  • Is sprake van een min/max-contract en wordt de werknemer ziek, dan heeft hij recht op 70% van het garantieloon of bij een dienstverband van meer dan drie maanden onder omstandigheden over het gemiddeld aantal uren.

Vragen of meer informatie?

Wij helpen je graag verder. Neem contact op of maak direct een afspraak. Ook voor contractenrecht Diep Den Haag.