Skip to main content

Arbeidsconflicten eisen doorgaans een enorme tol van zowel de werknemer als werkgever. Financieel, bijvoorbeeld omdat het tot kosten en productiviteitsverlies leidt, maar ook emotioneel en mentaal. Vaak blijkt het lastig het arbeidsconflict te parkeren en lijdt het gewone werk er onder. Zijn werknemer en werkgever in een impasse geraakt en lukt het niet meer elkaar te begrijpen, dan kan arbeids mediation een waardevol instrument zijn.

Wat is het?

Arbeids mediation is een traject, waarbij een onpartijdige derde (de mediator) ingezet wordt om de oorzaken van een arbeidsconflict duidelijk te krijgen om vervolgens op basis daarvan te onderzoeken of een oplossing mogelijk is en waar die uit kan bestaan. Anders dan in een gerechtelijke procedure waarin de rechter een beslissing neemt die doorgaans zwart/wit is (een vordering of verzoek wordt toe- of afgewezen), gaat de mediator op zoek naar een oplossing die door beide partijen gedragen wordt. Ook is er – meer dan dan in een juridische procedure – ruimte om de oorzaken van het conflict aan de oppervlakte te krijgen.

Hoe werkt het?

De mediator streeft ernaar een veilige omgeving te creëren. Een omgeving waarin partijen zich vrij voelen hun ideeën en gevoelens te uiten en waar ook naar elkaar geluisterd wordt. Dit gebeurt door de gesprekken onder leiding, en op gestructureerde wijze, te laten plaatsvinden. De behoeften, belangen en oorzaken worden gaandeweg geïdentificeerd. En van daaruit de mogelijke oplossingen onderzocht, met het streven een win-win-oplossing te bereiken. Overigens betekent dit niet altijd dat partijen met elkaar doorgaan. Denkbaar is dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden de best mogelijke oplossing is. In dat geval kan tijdens de mediation werkgever werknemer aan de orde komen onder welke voorwaarden dit een optie is. En bereiken werknemer en werkgever een vergelijk, dan is een arbeidsmediator tevens toegerust desgewenst de vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Arbeidsconflict?

Neem contact op met Diep Den Haag. Graag denken we met je mee of, en hoe, mediation tussen werkgever werknemer kan helpen bij het oplossen van het arbeidsconflict. Ook kunnen we als mediator optreden.