Skip to main content

Een aandeelhoudersovereenkomst is – de naam zegt het al – een overeenkomst die de aandeelhouders van een besloten vennootschap met elkaar sluiten. Het dient als aanvulling op de statuten van de besloten vennootschap. Jouw aandeelhoudersovereenkomst advocaat Diep Den Haag vertelt meer.

Wat staat erin?

In de aandeelhoudersovereenkomst wordt op voorhand afgesproken hoe met verschillende situaties om te gaan. Bijvoorbeeld als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen. Maar bijvoorbeeld ook hoe de winst verdeeld wordt. En hoe aangekeken wordt tegen het verrichten van concurrerende werkzaamheden? Kortom: er wordt voorgesorteerd op conflictgevoelige situaties. Op een manier die op dat moment het beste lijkt.

De toekomst voorspellen blijft echter lastig. Al is het maar omdat omstandigheden en relaties niet statisch zijn. Niet zelden doen zich situaties voor die bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzien waren. Wil je een aandeelhoudersovereenkomst die ook in die situatie richting geeft, lees dan verder.

Diep Contracteren

Voor contracten en partners waarbij een goede verstandhouding, relatie en samenwerking vereist is, biedt Diep Advocaten een verdergaande manier van contracteren aan: Diep Contracteren.

Naast de zakelijke afspraken worden de diepere beweegredenen bij de samenwerking onderzocht. In het geval een aandeelhoudersovereenkomst in Den Haag: van welke waarden gaan de aandeelhouders uit, wat zijn de verwachtingen, intenties, maar ook de go’s en no-go’s (samen noemen wij dit de kernwaarden).

Wellicht lopen de kernwaarden uiteen. Goed om voor het sluiten van de overeenkomst te weten. Om de verschillen voor lief te nemen. Of om tijdig te concluderen dat dit niet de perfecte match is.

Zijn de (verschillen in) kernwaarden verenigbaar, dan vormt dit de basis van de samenwerking. De aandeelhouders spreken af de kernwaarden te respecteren en toekomstige beslissingen daarop af te stemmen.

Eigen rechtssysteem

Ook bij verandering of conflict, voor welke situatie wij samen met de aandeelhouders een systeem van geschilbeslechting ontwerpen.

Aan de hand van de gezamenlijke kernwaarden, kiezen de aandeelhouders een manier om het gesprek aan te gaan over teleurstellingen, over meningsverschillen of veranderende omstandigheden die dwingen het plan te herzien. Een gesprek over wat nodig is om de samenwerking weer in dienst van de gezamenlijke kernwaarden te krijgen.

Vertrouwen

Met Diep Contracteren wordt de aandeelhoudersovereenkomst meer dan een opsomming van zakelijke afspraken. Het wordt een routekaart voor de samenwerking. Een routekaart die het vertrouwen geeft dat verwachtingen en intenties gedeeld worden en dat als er conflict ontstaan, ieder een gelijke stem heeft en eerlijk behandeld wordt.

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen Diep Den Haag?

Heb je interesse of in of wil je meer informatie over aandeelhoudersovereenkomst opstellen in Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag meer. En wil je meer weten over Diep contracteren? Op deze pagina vertellen we meer. Of lees bij gelegenheid deze blog.

Waarom een aandeelhoudersovereenkomst?

Een van de redenen om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen, is het creëren van meer zekerheid en duidelijkheid. Misverstanden over de interpretatie van afspraken kunnen zo voorkomen worden. Maar ook vanuit (bedrijfs)economisch perspectief kan het zinvol zijn om rechten en verplichtingen over en weer uit te werken en vast te leggen. Het stelt partijen immers in staat om op voorhand in te schatten welk risico zij lopen en daar in de bedrijfsvoering rekening mee te houden.

Wat kost een aandeelhoudersovereenkomst?

De kosten van een aandeelhoudersovereenkomst verschillen en zijn met name afhankelijk van de inhoud en omvang. Doorgaans bedragen de kosten tussen EUR 150,= en EUR 250,= per pagina.

Wat regelt een aandeelhoudersovereenkomst?

In de aandeelhoudersovereenkomst wordt op voorhand afgesproken hoe met verschillende situaties om te gaan. Bijvoorbeeld als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen. Maar bijvoorbeeld ook hoe de winst verdeeld wordt. En hoe aangekeken wordt tegen het verrichten van concurrerende werkzaamheden. Kortom: er wordt voorgesorteerd op conflictgevoelige situaties.

Hoeveel stemmen bevat een aandeelhoudersovereenkomst?

Dat is in beginsel zelf te bepalen. Doorgaans is in de statuten van een onderneming opgenomen met hoeveel stemmen een besluit kan worden genomen. Bijvoorbeeld bij een meerderheid van stemmen of een gekwalificeerde meerderheid, bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen. Ook voor welke besluiten welke stemverhouding geldt, is opgenomen in statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.

Wie maakt aandeelhoudersovereenkomst?

  • Niet vereist is dat een notaris, jurist of advocaat de aandeelhoudersovereenkomst opstelt. Maar een juridische toets is doorgaans wel zinvol.Is de persoonlijke relatie tussen de aandeelhouders cruciaal, overweeg dan Diep Contracteren. Met Diep Contracteren wordt een stevig fundament gelegd voor duurzame en veerkrachtige relaties. Bovendien bespaar je met Diep Contracteren tijd, (potentiële) conflicten en kosten. Je weet in een vroeg stadium of een relatie en samenwerking past bij jouw uitgangspunten. En kennis van en begrip voor elkaars beweegredenen en belangen verkleint de kans op geschillen. Mocht er toch onenigheid ontstaan, dan wijst het eigen rechtssysteem de weg naar een duurzame en door alle betrokken partijen gedragen oplossing.