Skip to main content

Is een jurist hetzelfde als een advocaat? Beiden hebben met succes de universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afgerond en mogen de titel meester in de rechten (‘mr.’) dragen.  En beiden kunnen ook als juridisch adviseur optreden. In die zin dus wel.  

 Aan het voeren van de titel ‘advocaat’ worden echter aanvullende eisen gesteld. Op het gebied van deskundigheid, houding en meer. Wij leggen dit hieronder uit.

Advocaat-stagiaire

Om advocaat te worden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén daarvan is het volgen van de tweejarige Beroepsopleiding Advocaten. Dit kan pas na afronding van de rechtenstudie. Een andere voorwaarde is de beëdiging. Vanaf de beëdiging staat de advocaat ingeschreven op het tableau: een lijst met alle advocaten in Nederland. Beëdiging vindt voorafgaand aan de start van de beroepsopleiding plaats. Direct na beëdiging mag de beschermde titel van ‘advocaat’ worden gevoerd. Zolang de beroepsopleiding duurt, wordt de advocaat ook wel advocaat-stagiair genoemd. De advocaat-stagiair is werkzaam onder leiding van een ervaren advocaat: de patroon. Na afronding van de beroepsopleiding is de advocaat-stagiair zelfstandig advocaat.

Nederlandse Orde van Advocaten

Elke advocaat is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een beroepsorganisatie die er onder meer op toeziet dat advocaten zich aan wet- en regelgeving houden, zoals de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Maar ook aan de voor advocaten geldende gedragsregels, die – kort gezegd – bepalen hoe advocaten zich bij de uitoefening van hun praktijk dienen te gedragen. Advocaten zijn bovendien onderworpen aan het tuchtrecht.

Kernwaarden

Een advocaat dient zich te laten leiden door samengevat de volgende in de Advocatenwet vastgelegde kernwaarden.

  1. Een advocaat komt onafhankelijk van de overheid en de rechterlijke macht voor de belangen van zijn client op.
  2. Een advocaat brengt het partijbelang van zijn client naar zijn beste vermogen tot uitdrukking in de zaak. De advocaat voorkomt belangenverstrengeling.
  3. Een advocaat is deskundig en beschikt over actuele juridische kennis. Elke advocaat dient zodoende minimaal 20 opleidingspunten per jaar te halen.
  4. Een advocaat is integer.
  5. Een advocaat gaat vertrouwelijk om met een zaak. De advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en beschikt ter borging daarvan over een verschoningsrecht.

Procesmonopolie

Ben je op zoek naar juridisch advies in Den Haag? Of op zoek naar juridische bijstand tijdens een procedure? In bijvoorbeeld kantonzaken ben je niet verplicht je door een advocaat te laten bijstaan. Kort gezegd gaat het dan om arbeids- en huurzaken en geldvorderingen tot EUR 25.000,=. Zodoende kunnen ook juristen in Den Haag of elders in kantonzaken als gemachtigde optreden. Voor de overige civiele zaken ben je verplicht een advocaat in te schakelen. Dit heet ‘procesmonopolie’ of ‘verplichte procesvertegenwoordiging’.

Advocaat of jurist in Den Haag?

Onze advocaten maken graag kennis met je. Neem contact op of maak direct een afspraak.

Overigens ook als je een jurist in Den Haag bent en geïnteresseerd in de advocatuur. Wie weet is er een match en ben jij straks onze nieuwe advocaat-stagiair.

 

Is jurist hoger dan advocaat?

Nee, het is niet hoger, maar anders. Zowel een jurist als advocaat hebben de universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afgerond en hebben beiden de titel meester in de rechten (‘mr.’).  Om de titel ‘advocaat’ te mogen gebruiken, gelden aanvullende eisen. Bijvoorbeeld dat de beroepsopleiding advocaten gevolgd wordt. Ook wordt een advocaat beëdigd. Een advocaat is gebonden aan wet- en regelgeving zoals de Advocatenwet, de Gedragsregels voor advocaten en het tuchtrecht. Anders dan een jurist heeft de advocaat in veel gerechtelijke procedures een procesmonopolie. Dat betekent kortweg dat je advocaat moet zijn om de procedures te mogen voeren.

Wat is een advocaat-stagiair?

Een advocaat-stagiair is iemand die de universitaire studie Rechtsgeleerdheid succesvol heeft afgerond en als advocaat beëdigd, maar tegelijkertijd opgeleid wordt om zelfstandig als advocaat te werken. Daarvoor volgt de advocaat-stagiair de beroepsopleiding advocaten en werkt hij of zij onder begeleiding van een ervaren advocaat, de patroon.

Kan iedereen zich jurist noemen?

Heb je de universitaire studie Rechtsgeleerdheid met succes doorlopen, dan mag je de titel meester in de rechten (‘mr.’) dragen of LLM (‘Master of Laws’) en jezelf jurist noemen. Maar het is een niet beschermde titel, dus iedereen kan zich jurist noemen. De term wordt ook wel gebruikt voor diegenen die een HBO opleiding rechten hebben gevolgd.

Welke titel heeft een jurist?

Een jurist heeft geen formeel erkend titel. Heeft iemand de universitaire studie Rechtsgeleerdheid volledig afgerond (bachelor en master), dan mag hij of zij zich titel meester in de rechten (‘mr.’) noemen of LLM (‘Master of Laws’).

Hoe lang duurt het om een advocaat te worden?

Het duurt zo’n 7 jaar. Om advocaat te worden, moet eerst een universitaire rechtenstudie succesvol afgerond worden. Deze opleiding duurt zonder vertraging in beginsel vier jaar. Vervolgens wordt de beroepsopleiding voor advocaat gevolgd. De opleiding duurt 3 jaar. Alvorens de beroepsopleiding start, wordt de zogenaamde advocaat-stagiair beëdigd als advocaat en voorwaardelijk ingeschreven op het tableau. Na afronding van de beroepsopleiding is de inschrijving op het tableau onvoorwaardelijk.