Skip to main content

Wat de toekomst brengt, valt lastig te voorspellen. Natuurlijk ook voor aandeelhouders. Relaties zijn niet statisch. Belangen en inzichten kunnen op enig moment tegenstrijdig zijn, of lijken, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld over de bedrijfsstrategie, het verdelen van de winst of gewijzigde persoonlijke omstandigheden. Deze zogenaamde aandeelhoudersgeschillen kunnen ook impact op het functioneren, de stabiliteit en de groei van de onderneming hebben. Bijvoorbeeld omdat het aan het nemen van beslissingen in de weg staat.

“Het dak repareren als de zon schijnt”

De manier waarop conflicten worden benaderd en gezien, heeft (natuurlijk) invloed op de uitkomst. Het helpt bijvoorbeeld als de aandeelhouders elkaar ook aandeelhoudersgeschillen nog als partners zien. Zijn er hoog oplopende emoties, dan is dit lastig. Ook is het dan lastig nog constructieve afspraken te maken die eraan bijdragen elkaar weer te vinden. Anders is het ‘als de zon nog schijnt’; wanneer de aandeelhouders nog samen optrekken in het kader van een gezamenlijke missie.

Een eigen rechtssysteem

Met Diep Contracteren wordt om die reden bij het opstellen van bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst tevens aandacht besteed aan veranderingen en aandeelhoudersgeschillen. Onder meer door een ‘eigen rechtssysteem’ bij verandering of conflict af te spreken, teneinde te zorgen dat bij veranderende omstandigheden belangentegenstellingen constructief benaderd worden en niet of veel minder snel tot (juridische) conflicten en procedures. Na met de aandeelhouders besproken te hebben wat voor hen wel of niet bij conflict werkt, komen we tot een gezamenlijke routekaart bij conflicten. Onderdeel daarvan is de manier waarop en wanneer een conflict aan de orde gesteld wordt, maar ook de voor partijen meest effectieve manier manier om de emoties niet allesoverheersend te laten zijn en een dialoog te laten ontstaan. Bijvoorbeeld de afspraak om – al dan niet onder begeleiding van de gespreksleider – eerlijk en respectvol te communiceren en zonder onderbreking naar elkaar te luisteren bij de beantwoording van vragen als:

  • Wat is er feitelijk aan de hand?
  • Wat doet dat met ons?
  • Is de samenwerking volgens onze verwachtingen verlopen?
  • Wat vonden we tot dusver fijn en goed gaan?
  • Wat zijn de voordelen als we blijven samenwerken of juist beëindigen?
  • Brengt deze nieuwe situatie nieuwe ideeën tot stand? En welke?
  • Is er iets was we niet zeggen of proberen te vermijden?

De routekaart wordt opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst en de aandeelhouders spreken af zich hier aan te houden. Door het gesprek zo in te richten dat de neiging om alleen vanuit emoties te reageren onderdrukt wordt en ook bezien wordt wat partijen bindt, is er ruimte voor overwogen en opbouwende reacties.  En voor oplossingen met behoud van de relatie.

Nieuwgierig?

Diep Contracten gaat verder dan een eigen rechtssysteem. Zie bijvoorbeeld deze blog . Graag vertellen wij er meer over. Neem hiervoor contact met ons op of maak direct een afspraak.