Skip to main content

Stel dat tussen en werkgever en werknemer per e-mail een concept vaststellingsovereenkomst is gewisseld. Maar die overeenkomst is uiteindelijk niet ondertekend. Ter discussie staat of de overeenkomst per post door de werkgever wel is toegestuurd.

Rechtsgeldig?

Is het dan mogelijk dat er toch een beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen doordat de werknemer per e-mail ‘akkoord’ terug mailde op toegezonden vaststellingsovereenkomst per e-mail? Is dat rechtsgeldig?

Dat is zo’n vraag waarbij het handig is om even met een eigen huisadvocaat in Den Haag te bellen. Mag zoiets, wat is er nog meer van belang en hoe moet ik daarmee verder. Als huisadvocaat in Den Haag kunnen we snel de juridische situatieschetsen. Voor vragen als deze bijvoorbeeld door een relevante vergelijkbare zaak te zoeken (bijv. ECLI:NL:RBDHA:2022:14903). En dan vooral praktisch mee te denken over de aanpak zodat de situatie wordt opgelost en partijen hopelijk zonder procedure alsnog kunnen afronden.

Het antwoord

Het antwoord: ja, het mag per e-mail, als wel duidelijk is dat daaruit volgt dat de werknemer akkoord is gegaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en belangrijke zaken zoals de beëindigingsdatum duidelijk zijn. Als dan ook nog vaststaat dat er bijvoorbeeld (telefonisch) over gesproken is en er WhatsAppberichten zijn die de overeenstemming bevestigen, dan volstaat dat.

Het helpt dan als wij als huisadvocaat Den Haag jouw bedrijf en werknemers kennen.

Interesse?

Heb je interesse in onze diensten als huisadvocaat ? Lees hier verder of neem contact met ons op of maak direct een afspraak. Wij wisselen graag vrijblijvend van gedachte.

 

 

 

Hoe krijg ik een gratis advocaat?

Voor met name particulieren met een inkomen beneden een bepaalde grens bestaat er in Nederland een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (‘toevoeging’), waarbij de overheid de advocaatkosten betaalt en de rechtszoekende een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor gratis juridisch advies kunnen rechtzoekenden zich wenden tot het Juridisch Loket of een Rechtswinkel.

Wat voor dienst levert een advocaat?

Een advocaat levert juridische diensten. De specifieke diensten van advocaat zijn afhankelijk van het rechtsgebied waarin hij of zij gespecialiseerd is. Over het algemeen bestaat de dienstverlening uit:

  • het geven van juridisch advies en het begeleiden van de cliënte bij het nemen van beslissingen omtrent (juridische) acties;
  • het opstellen van juridische documenten, zoals aansprakelijkheidsstellingen, contracten, dagvaardingen;
  • het voeren van onderhandelingen;
  • het al dan niet in rechte optreden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger.

Wat kost een advocaat per uur?

De tarieven die advocaten hanteren variëren van zo’n EUR 220,= tot enkele honderden euro’s per uur. Samengevat kan het tarief afhankelijk zijn van de ervaring van de advocaat, de aard en complexiteit van de zaak en de mate van spoedeisendheid. In sommige gevallen is ook mogelijk een vast bedrag voor de zaak af te spreken. Of dat de advocaat de de zaak onder de zogenaamde toevoeging (zie de website van de Raad voor de Rechtsbijstand) in behandeling neemt. En met een geslaagd beroep op de “vrije advocaatkeuze” kunnen de advocaatkosten ook voor rekening van een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar komen.