Skip to main content

Geregeld krijgen we van zowel werkgevers als werknemers de vraag of de arbeidsovereenkomst ook bij ziekte met wederzijds goedvinden beëindigd kan worden. Dit kan. Maar niet zonder risico.

Jouw vaststellingsovereenkomst advocaat in Den Haag vertelt meer.  

Risico’s voor de werknemer 

Stemt een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid met een beëindigingsvoorstel in, ofwel wordt een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst gesloten, dan loopt hij of zij het risico geen aanspraak op een Ziektewetuitkering te kunnen maken.

Door in te stemmen met beëindiging van de arbeidsovereenkomst geeft de werknemer zijn recht op loon bij ziekte immers prijs. En het UWV ziet dit als een benadelingshandeling. In de regel betekent dit dat de werknemer zijn eventuele aanspraak op een Ziektewet-uitkering misloopt.

Uiteraard speelt dit risico niet wanneer geen beroep op de Ziektewet gedaan wordt. Maar gaat een werknemer de WW in en wordt hij of zij binnen 4 weken ziek, dan kan ook dit gevolgen voor een eventuele ZW-aanspraak hebben.

Laat je als werknemer daarom juist in het geval van ziekte adviseren over je rechtspositie en de mogelijke gevolgen van beëindiging. Bijvoorbeeld door een ervaren vaststellingsovereenkomst jurist Diep Den Haag.

Risico’s voor de werkgever

Maar ook voor de werkgever is het niet zonder risico de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen.

Goed werkgeverschap brengt in principe met zich dat een werkgever de werknemer informeert over de eventuele consequenties voor de ZW-uitkering. Doet de werkgever dit niet, dan kan de vaststellingsovereenkomst – kort gezegd en onder omstandigheden – met een beroep op dwaling vernietigd worden.

Eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en ontvangt de werknemer tóch een Ziektewet-uitkering, dan speelt een rol dat het UWV de werkgever in een aantal situaties een loonsanctie kan opleggen. Wordt een sanctie opgelegd, dan moet de werkgever gedurende de duur van de Ziektewet-uitkering, maximaal 52 weken 70% van het laatstverdiende salaris (tot het maximumdagloon) betalen.

Ook kan uitdiensttreding van een zieke werknemer gevolgen voor de zogenaamde flex-premie hebben. Door de uitdiensttreding van de zieke werknemer stijgt deze premie.

Kortom

Hoewel het in principe mogelijk is ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst met een zieke werknemer te sluiten, is het verstandig juridisch advies in te winnen.

Voor zover de werkgever als de werknemer. Een goede afweging van de voor- en nadelen loont.

Vaststellingsovereenkomst advocaat in Den Haag?

Jouw vaststellingsovereenkomst advocaat Diep Den Haag heeft uitgebreide ervaring en biedt oplossingen waarmee je vooruit kunt. Neem contact op of maakt direct een afspraak.