Skip to main content

Een diepgravende manier van contracteren.

 

Vanaf EUR 2.500,= ex btw begeleiden we jullie proces van contractvorming en stellen we het contract op. Hiervoor krijg je:

  • Individuele gesprekken over het ideale toekomstbeeld. Over de acties die daartoe kunnen leiden. Maar ook over de verwachtingen bij de samenwerking, de belangen en sleutels tot succes. Kort gezegd: over de kernwaarden.
  • Een gesprek met beide / alle partijen, waarin onderzocht wordt of de individuele kernwaarden verenigbaar zijn en aan de basis van een potentieel succesvolle samenwerking kunnen worden gelegd. Ook komt tijdens dit gesprek aan de orde op welke manier partijen bij verandering en conflict met elkaar om willen gaan, hetgeen als input dient voor het te ontwerpen “(rechts)systeem op maat”.
  • Een gesprek met beide / alle partijen over de zakelijke aspecten van de samenwerking.
  • Een door Diep Advocaten opgesteld conceptcontract met daarin voornoemde onderwerpen. En na eventuele aanvullingen over en weer het definitieve contract.
  • Champagne op een succesvolle samenwerking…!