De kosten van onze dienstverlening wordt doorgaans op een van de onderstaande manieren bekostigd.

Vaste prijs

Veel zaken lenen zich geheel of gedeeltelijk voor vaste prijzen. Alhoewel dat nog niet gemeengoed is binnen de advocatuur, streven wij waar mogelijk naar vaste prijsafspraken. Voor onze klanten is dan duidelijk wat de kosten zijn.
In sommige gevallen wordt de prijs afgestemd op een vooraf bepaald resultaat. Dit betekent een lager tarief dat, als het afgesproken resultaat wordt bereikt, wordt verhoogd.


‘No pay no fee’

In het geval van incasso-zaken hanteren wij meestal ‘no pay no fee’. Dergelijke afspraken over ons honorarium zijn mogelijk bij niet-betwiste vorderingen. Een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag is dan ons honorarium. Het percentage varieert van 3% tot 15%. Uiteraard proberen we onze kosten te verhalen op uw debiteur.


Uurtarief

Indien er geen prijsafspraken zijn gemaakt, geldt ons uurtarief.
De tarieven zijn variabel en zijn onder andere afhankelijk van de aard van de zaak, de complexiteit en de spoedeisendheid. Het uurtarief ligt tussen de EUR 135,= exclusief BTW en EUR 300,= exclusief BTW.
We brengen de in de advocatuur gangbare kantoorkosten (doorgaans 5 of 6%) niet in rekening.


Toevoegingen

Indien u voldoet aan de eisen die de overheid daaraan stelt (Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org), is door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo zaken / zaken op basis van toevoeging) mogelijk.
De advocaatkosten worden in dat geval voor een belangrijk deel door de overheid betaald. De cliënt draagt een eigen bijdrage bij die afhankelijk is van de inkomens- en vermogenspositie.


Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstand verzekering heeft afgesloten en een recht op dekking bestaat, dan draagt de verzekeraar de kosten indien door de verzekeraar in overleg met u aan ons wordt overgedragen.