De kernwaarden van ons kantoor zijn onder andere pragmatisme en doelgerichtheid.
Wilt u meer weten over deze waarden? Lees dan verder op deze pagina.

Pragmatisme

Onze cliënten hebben geen juristen nodig die problemen identificeren. Ze willen dat we antwoorden vinden. Zoeken naar bruikbare oplossingen en mogelijkheden zien. Daar spannen we ons voor in.


Lef

Onze klanten hebben geen tekst en uitleg nodig over wat er in de wet staat. Ze hebben behoefte aan een analyse en een duidelijke mening en advies. Adviseren met lef; doelgericht waarbij we concreet adviseren en ons niet verschuilen achter ‘enerzijds – anderzijds’. Dat is waar we voor staan.


Toegankelijk

Wij zien onszelf graag als een verlengstuk van het team van onze cliënten. En makkelijk te benaderen; geen buitenstaander, maar no nonsense meewerken en -denken. Laat ons weten hoe u wilt samenwerken met ons. Uw voorkeur van terugkoppeling. Uw timing. Wij zorgen er voor.


Ambitie

We zijn ambitieus ten behoeve van onze klanten én onszelf. Volgens ons gaan die twee hand in hand. Wij willen de reputatie van ons kantoor bouwen op basis van goede resultaten. Dat betekent niet op onze lauweren rusten, maar steeds zoeken naar de mogelijkheden voor uw langdurige commerciële belangen.


Betrokken

We zijn graag actief in de maatschappij, ook buiten de juridische wereld.
We faciliteren onze advocaten om een bepaald aantal uren per maand onbezoldigde werkzaamheden te verrichten voor maatschappelijke organisaties die dat (tijdelijk) niet zelf kunnen bekostigen. Op die wijze maken we deel uit of ondersteunen wij verenigingen, stichtingen en besturen van non-profit instellingen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en sport.
Mocht uw organisatie interesse hebben in een bijdrage van ons kantoor, dan kunt u contact opnemen met Olaf Diels.

Mede in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen staan wij ook cliënten bij op basis van zogenaamde toevoeging (‘pro deo’).