Skip to main content

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Diep Advocaten stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Diep Advocaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Diep Advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze
internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Diep Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Diep Advocaten. Diep Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Diep Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Diep Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm
dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Diep Advocaten.

Privacy

Wanneer u deze website bezoekt wordt geen persoonlijke informatie gedownload, bewaard of verwerkt. Het is niet nodig om ‘cookies’ te installeren op uw computer om deze website te kunnen gebruiken.