Skip to main content

Algemeen

Diep Advocaten is de handelsnaam van Diep Advocaten Den Haag (de besloten vennootschap Diep Advocaten B.V., bij het handelsregister ingeschreven onder 27330033) en Diep Advocaten Rotterdam (de eenmanszaak mr. F.J. van der Schrier advocaat, bij het handelsregister ingeschreven onder 85069205), die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door óf Diep Advocaten Den Haag (handelsregisternummer27330033) óf Diep Advocaten Rotterdam (handelsregisternummer 85069205), die vervolgens als opdrachtnemer kwalificeert.

Op alle diensten, werkzaamheden en rechtshandelingen van Diep Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Diep Advocaten is een beschermde en geregistreerde merknaam.
Inschrijvingsnummer Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: 0916127.

Rechtsgebieden register

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Olaf Diels staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

b. Fulco van der Schrier staat geregistreerd op Arbeidsrecht en Burgerlijk procesrecht;

c. Eline van der Niet staat geregistreerd op Arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Handelsregister en omzetbelasting

Handelsregisternummer / Chamber of Commerce number Diep Advocaten B.V.: 27330033.
BTW-nummer Diep Advocaten B.V.: NL8201.02.969.B01.

Handelregisternummer / Chamber of Commerce number Mr. F.J. van der Schrier advocaat: 85069205.
BTW-nummer Mr. F.J. van der Schrier advocaat NL0040.53.971.B11.

Beroepsaansprakelijkheid

De advocaten van Diep Advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor cliënten.

Stichting beheer Derdengelden

Stichting beheer Derdengelden / Third party account:
Eisenhowerlaan 136, 2517 KN, Den Haag.
Bankrekeningnummer NL 36 ABNA 0602933773 (BIC: ABNANL2A).

Aangesloten organisaties

Diep Advocaten is aangesloten bij de volgende organisaties en websites: