Diep advocaten beperkt zich: we doen niet alles.

Diep Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en incasso. Daarbij richten we ons met name op die rechtsgebieden waarmee ondernemingen in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Met dat perspectief adviseren en procederen wij onder meer over de volgende onderwerpen.

 

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, afvloeiing van personeel, reorganisaties, ziekte en re-integratie, arbeidsvoorwaarden.


Contractenrecht

Het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden zoals overeenkomsten van opdracht, samenwerking, aanneming, distributie, huur en lease.


Vennootschapsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten en –geschillen, reorganisaties en overnames, afwikkeling van vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid.


Faillissementsrecht

Het aanvragen van faillissementen, verweer voeren tegen aanvragen, begeleiden en procederen rondom faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheden.


Beslaglegging en incasso

Het innen van vorderingen, verhalen van kosten, het leggen beslagen, tenuitvoerlegging van vonnissen.


Procesrecht

Civiele procedures alsmede arbitrages op de voornoemde rechtsgebieden.