Veel van onze werkzaamheden doen wij zonder procedures. We zijn vaak en graag betrokken bij de dagelijkse praktijk van het ondernemen. We denken mee over de juridische aspecten van ondernemen en hoe geschillen nu juist voorkomen en opgelost kunnen worden. Voorkomen is beter dan genezen.

Soms is een gerechtelijke procedure echter nodig of gewenst. In dat geval staan wij u bij in vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. De kennis en ervaring die wij opdoen bij procedures, gebruiken wij vervolgens weer bij het proactief adviseren.