Skip to main content

In april 2022 is de zevende STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten uitgebracht. De Werkwijzer is opgesteld door een Kenniskring die uit professionals uit verschillende beroepsgroepen bestaat. De STECR Werkwijzer wordt ook binnen de rechtspraak als gezaghebbend stuk bij arbeidsconflicten gezien.

Arbeidsconflict

De Kenniskring definieert een arbeidsconflict als volgt: “Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.”

Een van de aanbevelingen van de Kenniskring in het kader van de preventie van een arbeidsconflict is het opstellen van een (arbeids)conflictenprotocol en dit onder de aandacht van de werknemers te brengen. In het protocol staat waar een werknemer terecht kan als een conflict ervaren wordt, welke opties er zijn als je er samen niet uitkomt, waar je dit vertrouwelijk kunt melden en wie je om hulp kan vragen. Maar ook informatie over mediation zelf: wanneer dit zinvol is en wat de bedrijfsarts kan betekenen. Diep Advocaten helpt graag bij het opstellen van een (arbeids)conflictenprotocol. En ook bij arbeidsmediation in Den Haag of in de rol van mediator in Den Haag. Maar we geven je ook iets anders in overweging.

Pre-arbeidsmediation Diep Den Haag

Waarom niet vóórdat een conflict ontstaan met elkaar in gesprek over de manier om hiermee om te gaan? Wij noemen dit Diep Contracteren. Kort gezegd gaan werknemer en werkgever op zoek naar een manier om elkaar bij verandering en conflict niet als tegenstanders, maar als partners te zien. Een manier om in co-creatie oplossingen te vinden.

Werknemer en werkgever verkennen daarbij wat bij veranderingen en conflict voor beiden werkt. En wat  juist niet. Vervolgens ontwerpen ze hun eigen rechtssysteem. Een systeem waarin het conflictgesprek op een gestructureerde manier plaatsvindt, zodat de reflex om vanuit emoties te reageren onderdrukt wordt. En er ruimte voor weloverwogen reacties ontstaat, gericht op behoud van de relatie en het vinden van een oplossing.

In de blog arbeidsconflict advocaat den haag vertellen we hier meer over. Over het vervullen van de rol van (pre)mediator Diep Den Haag.

Meer informatie?

Of op zoek naar meer informatie over (pre) arbeidsmediation Diep Den Haag? Of naar een mediator in Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak voor een kop koffie. Wij vertellen je graag meer.