Skip to main content

Voor samenwerkingen waar juist voor díe specifieke partij gekozen is en de persoonlijke relatie een belangrijke rol speelt, biedt Diep Advocaten Den Haag een diepgravende manier van contracteren. Wij noemen dit Diep Contracteren. Op deze pagina vertellen we hier meer over.

In het kort

In het kort komt het erop neer dat we met de potentiële contractspartijen op zoek gaan naar hun visie, missie en sleutels tot succes. Of kort gezegd: de kernwaarden. De kernwaarden maken een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst uit. En partijen spreken dan ook af de kernwaarden te respecteren en toekomstige beslissingen erop te baseren. Daarnaast ontwerpen we samen met de contractspartijen en eigen rechtssysteem. De gang naar de rechter is immers niet de enige en (zeker niet) de fijnste oplossing.

Een en ander uiteraard naast de overige (zakelijke) afspraken, die eveneens onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst zijn.

Hoe ziet dat eruit?

Geregeld worden we gevraagd hoe zo’n contract eruit ziet. Hieronder daarom ter illustratie en (hopelijk) inspiratie passages uit de samenwerkingsovereenkomst van Diep Den Haag zelf.

“1. Onze kernwaarden

Onze visie, missie, waarden en sleutels tot succes vormen samen onze kernwaarden.
We spreken af deze te respecteren en om onze toekomstige beslissingen daarop op af stemmen.

a. Onze visie 

Wij stellen ons een wereld voor waarin plezierige en effectieve werkrelaties en samenwerkingen de regel zijn.
Waar partners elkaars krachten versterken.
Waar veranderende omstandigheden kansen zijn voor groei.
Waar voor winnen geen verliezer nodig is.
En waar de drijfveer om de wereld een beetje mooier te maken, centraal staat.

b. Onze Missie

Het is onze missie om samenwerking en co-creatie te faciliteren.
Van een polariserend model naar een model dat gebaseerd is verbinding en vertrouwen.
Zodat een kracht vrijkomt die groter is dan de optelsom van partijen.

Het recht zetten we in om dát te bereiken.
Wij doen dit met zoveel mogelijk gelijkgestemde advocaten en adviseurs.
Om ons geluid als een olievlek te verspreiden en samen bij te dragen aan een lichtere wereld.
Om een stroming in gang te zetten, die ook zonder ons blijft groeien.

c. Onze sleutels tot succes

  • Plezier

Wij vinden het belangrijk dat we zin hebben in de werkdag die voor ons ligt.
Dat het werk ons energie geeft.

  • Respect

Wij zijn vriendelijk, respectvol en hebben compassie voor onszelf en anderen.

  • Gelijkwaardigheid

Never above you.
Never below you.
Always beside you.

  • Vrijheid

Iedereen heeft het recht om zijn meest authentieke zelf te zijn.
Het recht om zijn of haar eigen keuzes te maken, met respect voor de (positie van de) ander.
Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gevoelens.

  • Verbondenheid

Wij streven naar relaties met wederzijdse waardering.
En die bijdragen aan verwezenlijking van onze visie en missie.

  • Vertrouwen

Wij gaan uit van een ieders beste intenties: de meeste mensen deugen.
Iedereen voelt zich veilig om open, eerlijk en kwetsbaar te zijn.
Fouten maken mag, daar leren we van.

  • Geweldloze communicatie

Wij zijn bereid daadwerkelijk naar elkaar te luisteren (geweldloze communicatie).
Er is ruimte voor andere meningen en visies.

  • Ambitie

Wij zetten elke dag in op een beter zelf én bedrijf.
Wij zijn nieuwsgierig en staan open voor nieuwe ideeën.
Wij groeien om onze visie en missie te verspreiden, maar gezondheid en welzijn gaan altijd voor resultaten.

Maar… als een van de volgende punten in het gedrang komt, is dit een no-go.
We gaan op de hierna onder 2 genoemde manier met elkaar in gesprek over een eventuele andere invulling van de samenwerking of koerswijziging.

  • Financieel

Met ons werk voor Diep kunnen we beiden in ons levensonderhoud voorzien.

  • Balans tussen werk en privé

Het welzijn van onszelf en ons gezin gaat voor alles.
Er is voldoende tijd en ruimte voor andere dingen dan werk.

  • Inspiratie en groei

We gedijen het best als we ons kunnen blijven ontwikkelen en groeien, zowel persoonlijk als zakelijk.  Eens per kwartaal besteden we hier gezamenlijk aandacht aan.
Om beurten nemen we hiervoor het initiatief, bijvoorbeeld met lezingen, cursussen of ontmoetingen met inspirerende anderen.
Ook bezinnen we ons ieder kwartaal op onze samenwerking en de koers van Diep Advocaten: zijn onze acties nog in lijn met onze kernwaarden?

2. Ons eigen rechtssysteem

De toekomst is moeilijk te voorspellen.
Ook weten we dat onze relatie niet statisch is.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze belangen tegenstrijdig lijken.

Met het onderstaande beogen we veranderingen als kansen te zien en de kracht ervan te gebruiken om tot creatieve oplossingen te komen.

a. Als een van ons spanning over de samenwerking voelt, wordt de ander daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

b. We komen binnen een week samen.
Op een tijdstip waarop we beiden de tijd en rust hebben naar elkaar te luisteren.

c. Voorafgaand daaraan lezen we beiden onze kernwaarden. En deze paragraaf.
Zodat we herinnerd worden aan de uitgangspunten van onze samenwerking en waarom we voor dit systeem van conflictbeheersing gekozen hebben.

d. Wij communiceren respectvol en geweldloos volgens de volgende structuur:

  1. A deelt hoe het met hem of haar gaat, inclusief eventuele stressoren of waarderingen (observaties, gevoelens, behoeften).
  2. B vat dit samen en vraagt A hij of zij het goed en volledig begrepen heeft.
   B herhaalt dit totdat A zich volledig begrepen voelt.
  3. B deelt hoe het met hem of haar gaat, inclusief eventuele stressoren of waarderingen observaties, gevoelens, behoeften).
  4. A vat dit samen en vraagt A hij of zij het goed en volledig begrepen heeft.
   A herhaalt dit totdat A zich volledig begrepen voelt.
  5. A en B voeren een dialoog over koerswijzigingen en volgende stappen, die het best tegemoet komen aan de behoeften van beiden.
 • Tijdens deze dialoog komen ieder geval de volgende vragen aan de orde:
  • Wat waarderen we het meest aan het werk dat we tot nu toe samen hebben verricht?
  • Zijn er invloeden van buitenaf (of geld) die invloed hebben op hoe we samenwerken?
  • Heeft ieder van ons het gevoel dat we krijgen wat we ervan verwachten?
  • Heeft ieder van ons het gevoel dat we krijgen wat we ervan verwachten?
  • Is er iets dat niet langer werkt voor een van ons of voor ons beiden?
  • Wat heeft tot nu toe echt goed voor ons gewerkt?
  • Hoe kunnen we dit verder uitbouwen?
  • Wat winnen wij erbij om dit werk samen voort te zetten of juist te beëindigen?
  • Is het tijd om onze samenwerking of de kernwaarden te herdefiniëren?
  • Is er iets moeilijks dat we vermijden te zeggen of te doen?

Daarna spreken we af (op dat moment) samen of individueel voorstellen te doen.
Binnen een week komen we weer samen om de voorstellen (na) te bespreken.

e. Als we er niet in geslaagd zijn om de situatie (verandering of conflict) op te lossen, spreken we af dat we beiden de komende vier weken (of zoveel langer of korter als we afspreken) onderzoeken of er andere manieren zijn om naar de situatie te kijken. Ieder wordt uitgenodigd op zijn eigen manier bij zijn gevoel te komen en een nieuw perspectief voor de uitdaging te vinden. Na deze periode delen we dit proces en onze ontdekkingen tijdens een lange wandeling en lunch.

f. Als we er hierna nog niet uitkomen, spreken we af binnen twee weken op tarieven van Diep Advocaten een gespreksleider aan te wijzen die opgeleid is in geweldloze communicatie.
We stemmen er op voorhand mee in aan dit gesprek deel te nemen.

g. Ultimum remedium is dat we elkaar alle kanten van de rechtszaal laten zien ;)”

Nieuwsgierig?

Of interesse in een samenwerkingsovereenkomst als Diep Den Haag. Door hier te klikken vind je meer informatie over Diep Contracteren. Of bel of maak direct een afspraak voor een kop koffie. Wij vertellen je graag meer.