Skip to main content

Waarom eigenlijk een contract? Geregeld wordt zaken gedaan op basis van mondelinge afspraken in een e-mail. Waarom zou je dan als ondernemer eigenlijk een contract sluiten? En is daar dan een advocaat voor nodig?

Overeenkomst advocaat Den Haag?  

Een advocaat is lang niet altijd nodig. Soms zijn er in de markt gangbare en goede modelovereenkomsten (zoals de ROZ-overeenkomsten voor verhuur van onroerend goed) of branche overeenkomsten voor wegtransport (via Transport en Logistiek Nederland).

En soms is er tussen contractspartijen zo vaak en goed zaken gedaan, dat het een uitgewerkt schriftelijk contract er niet meer van komt of nodig is.

Juridisch is het ook lang niet altijd nodig. De wettelijke regels in bijvoorbeeld ons Burgerlijk Wetboek (‘BW’) regelen al veel.

Aan de andere kant is een van de redenen om wél een contract op te stellen of nader uit te werken, het creëren van meer zekerheid. Onduidelijkheid kan eerder aanleiding zijn tot uitlegproblemen, misverstanden en uiteindelijk geschillen.

Verder kan het vanuit (bedrijfs)economisch perspectief ook zinvol zijn om schriftelijk contract uit te werken met rechten en verplichtingen over en weer. Vastgelegde risicoverdelingen stellen partijen in staat om op voorhand in te schatten welk risico zij lopen. En daar in de bedrijfsvoering rekening mee te houden.  Op basis van die risicoregels bepaalt een ondernemer of hij of zij de verplichtingen wel wil aangaan.

Sparren?

Wilt u een keer sparren met een overeenkomst advocaat in Den Haag? Neem vrijblijvend contact met ons op of maak direct een afspraak.