Skip to main content

Diep Advocaten biedt een meer diepgravende manier van contracteren aan: Diep Contracteren.

Conscious Contracting

Diep Contracteren is gebaseerd op het zogenaamde Conscious Contracting. Een manier van contracteren voor duurzame, op de relatie en op waarden gerichte afspraken. Het bouwt voort op best practices van moderne contracten, zoals heldere taal en het gebruik van visuals en is beïnvloed door onder meer het herstelrecht. Het herstelrecht (Restorative Justice) op haar beurt is weer gebaseerd op de wijze waarop de  Maori’s in Nieuw Zeeland met conflicten omgingen: de focus op herstel van de van de aangerichte schade en de verstoorde relatie en harmonie en niet op het aanwijzen van daders.

Contract van partijen

Een ander principe binnen Conscious Contracting is dat contracten niet van de advocaten of de rechtbank zijn. Het zijn documenten die de intenties van de partijen weerspiegelen om samen een gedeeld doel te bereiken. Deelnemers aan het proces raken geïnspireerd en beleven zelfs plezier beleven aan het maken van hun overeenkomsten.  Ze ontdekken een nieuw niveau van vertrouwen  of ze beseffen al snel dat afstemming niet mogelijk is en gaan als vrienden uit elkaar.

Voor welke contracten?

Conscious Contracting kan voor verschillende soorten contracten worden gebruikt. Met name contracten waarbij een goed relatie en samenwerking belangrijk is om het gezamenlijke doel te behalen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsovereenkomsten tussen vennoten van een onderneming, maar ook arbeidsovereenkomst of overeenkomsten binnen een familie.

Nieuwsgierig?

Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag over Conscious Contracting Diep Den Haag.