Skip to main content

Voor de juridische onderwerpen waar een onderneming in de dagdagelijkse praktijk mee te maken krijgen, kan het zinvol zijn een bedrijfsjurist in dienst te nemen. Vaak zijn deze juristen lid van het Nederlandse Genootschap Bedrijfsjuristen. Om de kennis en kunde op peil te houden.

Maar niet alle ondernemingen zijn groot genoeg of hebben voldoende werk voor een bedrijfsjurist. Kostentechnisch is dit niet efficiënt. Voor die situatie biedt Diep Advocaten wellicht een oplossing.

Abonnement

Met een abonnement heb je een (extra) kort lijntje met de bedrijfsadvocaten Diep Den Haag. Wij functioneren dan als jouw (verlengde) juridische afdeling. Wij adviseren bijvoorbeeld over het aangaan van een overeenkomst, het beschermen van  kennis, over arbeids- en huurrechtelijke kwesties, controleren contracten of stellen ze op, het beschermen van kennis, werknemers aannemen. Kortom: we lossen juridische problemen op. Korte vragen vallen onder het abonnement. En de screening van arbeidsovereenkomsten en andere contracten (tot en met 4 pagina’s) ook. Onzekerheid over de kosten is daarmee voor een belangrijk deel weggenomen. Ook omdat de overige werkzaamheden tegen een gereduceerd tarief door jouw advocaat bedrijfsrecht Diep Den Haag worden verricht.

Detachering

Daarnaast is het mogelijk jouw bedrijfsrecht advocaat Diep Den Haag op detacheringsbasis of ad interim in te schakelen. Vraag ons naar een aanbod dat bij jouw organisatie past.

Waarom een advocaat?

In de regel hebben advocaten meer kennis en ervaring binnen het bedrijfsrecht. Simpelweg omdat zij meerdere klanten bijstaan en zodoende meer en andere kwesties voorgelegd krijgen. Ook hebben advocaten doorgaans meer proceservaring. Al was het maar omdat zij bij geschillen met een rechtsbelang van – heel kort samengevat – meer dan € 25.000,= het procesmonopolie hebben. Het is niet mogelijk een dergelijke procedures door een jurist te laten voeren. De opgedane proceservaring helpt advocaten, althans de bedrijfsadvocaat Diep Den Haag, klanten zodanig te adviseren dat zij overwogen keuzes kunnen maken over het al dan niet voeren van langdurige en soms kostbare procedures. En over mogelijke alternatieven.

Interesse of meer weten?

Of ben je benieuwd hoe jij met jouw bedrijfsadvocaat Diep Den Haag kunt samenwerken? Neem contact met ons op of maak direct een afspraak.