Skip to main content

Diep Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht in Den Haag.

Arbeidsrecht volgens Diep Advocaten

Wat ons betreft begint bij het bij de kernwaarden van een bedrijf, ofwel de visie, de missie en de sleutels tot succes.

  • Waar staat een bedrijf voor?
  • Hoe wordt dat bereikt?
  • Wat zijn de sleutels naar tevredenheid?
  • En welke grenzen zijn er?

Als de acties en inspanningen van de onderneming vervolgens in lijn met de belangrijkste kernwaarden zijn, legt dit – zo is onze overtuiging – een basis voor succes. Ook de arbeidsrechtelijke acties.

In onze blog arbeidsovereenkomst Diep Den Haag gaan we hier dieper op in.

Als een klant ons vraagt haar kernwaarden te onderzoeken, gaat ons hart sneller kloppen. Niet alleen levert niet mooie, inspirerende gesprekken op, maar bovenal een instrument om beslissingen te nemen die uiting geven en bijdragen aan de gekozen koers en intenties. Waaronder de arbeidsrechtelijke beslissingen.

Is bijvoorbeeld een van de kernwaarden van je onderneming ‘vertrouwen’? Je kunt dit tot uiting brengen in het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld door werknemers de vrijheid te geven de werktijden zelf in te delen of de mogelijkheid te geven ook thuis te werken. Of is de kernwaarde van de onderneming (ook) ‘nieuwsgierigheid’? Een onderdeel van het personeelsbeleid kan zijn regelmatig lezingen aan te bieden met een inhoud die prikkelt en inspireert. Jouw advocaat arbeidsrecht Den Haag denkt hier graag over mee.

Een helder beeld van de eigen kernwaarden maakt ook beslissingen als het aannemen van personeel eenvoudiger. Tijdens het sollicitatiegesprek kunnen dan immers vragen gesteld worden die blootleggen of de sollicitant dezelfde of verenigbare kernwaarden deelt, zodat duidelijk wordt of er op een dieper niveau dan alleen de opleiding en ervaring een match is. En is dit zo, dan biedt dit een goede basis voor een fijne en succesvolle samenwerking. Lees voor wat voorbeelden onze blog arbeidsovereenkomst Diep Den Haag.

Jouw verlengde HR-afdeling

Wij horen dus graag wat onze klanten beweegt en halen plezier en energie uit die verbondenheid. In onze dienstverlening gaan we dan ook het liefst voor langdurige relaties. Gebleken is dat dit over en weer zorgt voor het fijnste samenwerken in situaties dat onze advisering gewenst is.

Dit is waarom we onze diensten ook in abonnementsvorm aanbieden. Een pakket aan diensten voor een vast bedrag per maand. Voor rechtshulp arbeidsrecht in Den Haag maar ook buiten de regio.

Voordat we starten, gaan met je in gesprek over de kernwaarden van jouw bedrijf, zodat we – zoals hiervoor kort uitgelegd – in lijn daarmee kunnen adviseren. Verder krijg je een onbeperkt aantal korte adviezen, screenen we je modelarbeidsovereenkomst en personeelsreglement en krijg je een korting op andere werkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen en procederen. Minstens een keer per jaar komt jouw advocaat arbeidsrecht Den Haag vervolgens bij je langs. Om bij te praten over wat er speelt. Maar ook om de kernwaarden nog eens tegen het licht te houden. Gelden ze nog onverkort of zijn er omstandigheden die maken dat er wat geschaafd moet worden? Zo blijft de koers helder. En het nemen van beslissingen eenvoudiger en eenduidiger.

Interesse?

Is dit misschien iets voor jouw bedrijf of organisatie? Meer informatie, onder meer over de tarieven, vind je hier. Of neem contact op of maak direct een afspraak met een arbeidsrecht advocaat Diep Den Haag. Wij vertellen je graag meer.

Wat is het doel van arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht reguleert de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het beschermt de werknemer tegen misbruik, maar biedt de werkgever ook arbeidsrechtelijke mogelijkheden in het belang van de bedrijfsvoering. Een aantal specifieke doelen van het arbeidsrecht zijn: regulering van arbeidsvoorwaarden,  collectieve onderhandelingen en stimulering van de arbeidsmobiliteit.

Wat valt er onder het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, ofwel het burgerlijk recht, dat de verhoudingen tussen werknemer en werkgever regelt. De belangrijkste onderwerpen binnen het arbeidsrecht zijn: arbeidsovereenkomsten, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid, cao’s, beëindiging en ontslag.

Wat doet een advocaat arbeidsrecht?

In hoofdlijnen bestaat het werk van een advocaat arbeidsrecht uit:

  • Het verstrekken van advies. Bijvoorbeeld bij ziekte, arbeidsconflicten of ontslag.
  • Het opstellen van juridische stukken, zoals brieven (bijvoorbeeld loonopschorting), arbeidsovereenkomsten of beëindigingsovereenkomsten.
  • Arbeidsrechtelijke gesprekken voeren en onderhandelen over bijvoorbeeld beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • Het aanhangig maken van / verweer voeren in gerechtelijke procedures en bijstand verlenen tijdens de zitting.