Skip to main content

Een veel gestelde – en logische – vraag is wat de kosten van juridische bijstand zijn. De hoogte van de advocaatkosten hangt van meerdere factoren af. De omvang en complexiteit van de zaak, maar ook het tijdsbestek waarbinnen actie ondernomen moet worden. Meer informatie over onze tarieven vind je hier. En in deze tekst vertellen we meer over de  arbeidsrecht advocaat kosten Diep Den Haag.

Vaststellingsovereenkomst

Ben je werknemer en besluiten jij en je werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, ofwel een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Een van de onderhandelpunten is een vergoeding voor de advocaatkosten. Afhankelijk van de situatie bedraagt de vergoeding doorgaans tussen de EUR 500,=  en EUR 3.000,=. De arbeidsrecht advocaat kosten of een deel ervan wordt dan door de werkgever voldaan.

Arbeidsrechtelijke procedure

Komt een geschil voor de kantonrechter, dan bestaan de kosten uit het griffiegeld en/of  de arbeidsrecht advocaat kosten. Moet er een dagvaarding uitgebracht worden, dan komen hier de deurwaarderskosten bij. In een verzoekschriftprocedure is dit niet aan de orde. Het is dan de rechtbank die het verzoek aan de wederpartij verzendt.

Griffierecht

Griffierechten zijn kosten die aan de rechtbank betaald worden.
In het arbeidsrecht betaalt alleen degene die de procedure start griffierecht. De partij die zich verweer voert, dus niet.
De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van de vordering, of degene die de procedure start een bedrijf of natuurlijk persoon is en in het laatste geval ook of de partij onder een toevoeging procedeert.

Proceskosten

Wordt een partij door de kantonrechter in het gelijk gesteld, dan kan de rechter de verliezende partij veroordelen in de proceskosten: het eventueel betaalde griffiegeld en een (doorgaans niet kostendekkende) vergoeding voor de advocaatkosten. In voorkomende gevallen oordeelt de kantonrechter dat beide partijen hun eigen kosten dragen. Tenzij je onder een toevoeging procedeert, blijven de (advocaat)kosten dan grotendeels voor je eigen rekening.

Advocaat abonnement Diep Den Haag

Bij Diep Advocaten Den Haag kunnen werkgevers ook kiezen voor een advocaat abonnement. Wij fungeren dan in feite als jouw verlengde HR-afdeling.

Voor een vast bedrag per maand kun je bij ons terecht voor al je arbeidsrechtelijke vragen. Maar ook voor een check van conceptbrieven of om een brief op te stellen. Zonder een factuur achteraf. En voor een gereduceerd tarief onderhandelen we met werknemers of hun advocaat over bijvoorbeeld beëindiging van het dienstverband. Of starten we zo nodig een procedure, stellen we processtukken op en staan we je in de rechtbank bij.

Wil je meer informatie over advocaat abonnement Diep Den Haag? Klik hier

Mediation arbeidsconflict kosten Diep Den Haag

Verder werken wij samen met gecertificeerde mediators. Graag brengen we jullie in contact. De mediation bij arbeidsconflict kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak.

De mediator bemiddelt tussen werkgever en werknemer en tracht tot een oplossing voor een arbeidsconflict te komen.
Op verzoek van de werknemer of werkgever.
Of soms ook op advies van de bedrijfsarts.
In voorkomende gevallen verwacht de kantonrechter van werkgever én werkgever hieraan mee te werken. Ook in arbeidsrechtelijke zin kan dit dus een belangrijke stap zijn.

Doorgaans rekent een mediator in mediation arbeidsconflict kosten ad EUR 150,= per uur.. De werkgever is (op grond van haar werkgeversverplichtingen) de meeste gerede partij deze kosten te dragen.

Meer informatie?

Over bijvoorbeeld mediation arbeidsconflict kosten Diep Den Haag, een advocaat abonnement, of arbeidsrecht advocaat kosten Diep Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag meer.

Wat kost een arbeidsconflict?

Wat een arbeidsconflict kost, is van verschillende factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de juridische kosten, de kosten van verloren arbeidsproductiviteit, eventuele re-integratiekosten bij arbeidsongeschiktheid, kosten van mediation, kosten van vervanging en werving en bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever de te betalen billijke vergoeding. Daarnaast eist een arbeidsconflict vaak emotionele tol van de bij het conflict betrokkenen.

Hoeveel kost een advocaat arbeidsrecht?

Wat een advocaat arbeidsrecht kost, is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld of het een ervaren advocaat is, hoe omvangrijk en complex de zaak is en het prijsbeleid van de advocaat. De meeste advocaten werken op basis van uurtarief. In Nederland variëren de uurtarieven van zo’n EUR 220,= tot enkele honderden euro’s. Soms is het ook mogelijk een vaste prijs af te spreken. Verschillende advocaten werken ook op toevoegingsbasis: gesubsidieerde rechtsbijstand, waarbij de overheid (raad voor rechtsbijstand) de advocaatkosten betaalt en de rechtszoekende een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Is de rechtzoekende voor rechtsbijstand verzekerd, dan kan onder voorwaarden een succesvol beroep op het zogenaamde recht van vrije advocaatkeuze worden gedaan. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dan (tot een bepaald maximum) de kosten van de door de verzekerde gekozen advocaat.

Wie betaalt advocaatkosten bij arbeidsconflict?

Doorgaans dragen partijen in de buitengerechtelijke fase hun eigen kosten, al kunnen werkgever en werknemer afspreken dat de werkgever een deel van de kosten op zich neemt. Gaan partijen een mediationtraject in, dan wordt in de meeste gevallen overeengekomen dat de werkgever deze kosten vergoedt. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan is de algemene regel dat de partij die in het ongelijk gesteld wordt, de proceskosten van de ander moet vergoeden (waarbij het bedrag aan de hand van een staffel bepaald wordt). Het komt ook voor dat de kantonrechter de proceskosten compenseert, wat betekent dat elke partij haar eigen kosten draagt.

Wat kost mediation?

De kosten van een mediationtraject zijn onder afhankelijk van het uurloon van de mediator (wat tevens afhankelijk is van zijn of haar ervaring) en het aantal benodigde sessies. Maar ook van de tijdsbesteding van de mediator buiten de sessies (voor het opstellen van verslagen en bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst). Het uurloon van een mediator varieert van EUR 150,= tot enkele honderden euro’s.