Skip to main content

Arbeidsrecht advocaat tarieven Diep Den Haag

Een veel gestelde – logische – vraag is wat de tarieven van juridische bijstand zijn. Met deze blog proberen we je hier inzicht in te geven.

Hoeveel de advocaattarieven zijn, hangt van meerdere factoren af. De omvang en complexiteit van de zaak, maar ook het tijdsbestek waarbinnen actie ondernomen moet worden. Na de gratis intake waarin we de zaak en juridische mogelijkheden bespreken, kunnen we vaak een inschatting maken. Vervolgens spreken we een uurtarief af. Of een vaste prijs. En in bepaalde gevallen is het ook mogelijk op basis van een toevoeging te procederen. De rechtzoekende betaalt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de overheid vergoedt de overige advocaattarieven.

Meer informatie over onze tarieven vind je hier. En deze tekst vertellen we meer over de tarieven arbeidsrecht advocaat Diep Den Haag.

Vaststellingsovereenkomst

Ben je werknemer en besluiten jij en je werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, ofwel een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Een van de onderhandelpunten is een vergoeding voor de advocaattarieven. Afhankelijk van de situatie bedraagt de vergoeding doorgaans tussen de EUR 500,=  en EUR 3.000,=.
De advocaattarieven of een deel ervan wordt dan door de werkgever voldaan.

Procedure voor arbeidsrecht

Komt een geschil voor de kantonrechter, dan bestaan de tarieven uit griffiegeld en/of advocaattarieven. Moet er een dagvaarding uitgebracht worden, dan komen hier de deurwaarderstarieven bij. In een verzoekschriftprocedure is dit niet aan de orde.

Wat zijn griffierechten?

De griffierechten zijn tarieven die aan de rechtbank betaald worden.
In het arbeidsrecht betaalt alleen degene die de procedure start griffierecht.
De partij die zich verweer voert, betaalt geen griffierechten.
De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van de vordering, of degene die de procedure start een bedrijf of natuurlijk persoon is en in het laatste geval ook of de partij onder een toevoeging procedeert.

Kantonrechter en procestarieven

Wordt een partij door de kantonrechter in het gelijk gesteld, dan kan de rechter de verliezende partij veroordelen in de procestarieven: het eventueel betaalde griffiegeld en een (doorgaans niet tarievendekkende) vergoeding voor de advocaattarieven. Maar in veel gevallen oordeelt de kantonrechter ook dat beide partijen hun eigen tarieven dragen. Tenzij je onder een toevoeging procedeert, blijven de (advocaat)tarieven dan grotendeels voor je eigen rekening.

Advocaat abonnement Diep Den Haag

Bij Diep Advocaten Den Haag kunnen werkgevers er ook voor kiezen een abonnement sluiten. Wij fungeren dan in feite als jouw verlengde HR-afdeling.

Voor een vast bedrag per maand kun je bij ons terecht voor al je arbeidsrechtelijke vragen. Maar ook voor een check van conceptbrieven of om een brief op te stellen. Zonder een factuur achteraf. En voor een gereduceerd tarief onderhandelen we met werknemers of hun advocaat over bijvoorbeeld beëindiging van het dienstverband. Of starten we zo nodig een procedure, stellen we processtukken op en staan we je bij in de procedure.

Wil je meer informatie over advocaat abonnement Diep Den Haag? Klik hier

Mediation arbeidsconflict tarieven Diep Den Haag

Verder werken wij samen met gecertificeerde mediators. Graag brengen we jullie in contact. De tarieven zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak.

De mediator, werkgever & werknemer

De mediator bemiddelt tussen werkgever en werknemer en tracht tot een oplossing voor een arbeidsconflict te komen.
Op verzoek van de werknemer of werkgever.
Of soms ook op advies van de bedrijfsarts.
In voorkomende gevallen verwacht de kantonrechter van werkgever én werkgever hieraan mee te werken. Ook in arbeidsrechtelijke zin kan dit dus een belangrijke stap zijn.

Meer informatie?

Over bijvoorbeeld mediation arbeidsconflict tarieven Diep Den Haag. Advocaat abonnement Diep Den Haag? Of arbeidsrecht advocaat tarieven Diep Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag meer.