Skip to main content

Na een succesvol doorlopen sollicitatieprocedure is het sluitstuk de arbeidsovereenkomst.
Doorgaans een zakelijk stuk met de juridische rechten en verplichtingen over en weer. Uiteraard belangrijk, maar met een (net) andere insteek van het (sollicitatie)gesprek zit er meer in. Onze advocaat contracten arbeidsovereenkomst Diep Den Haag vertelt.

Visie, missie en sleutels tot succes

De meeste bedrijven en organisaties hebben een visie en missie.

De visie gaat over betekenis. Het vertelt waar een onderneming voor staat. Waarom doen we dit werk? Wat voegen we toe?De missie verwoordt de specifieke projecten of samenwerkingen die de onderneming aangaat en de belangrijkste doelstellingen die zij wil bereiken. Welke acties worden in het licht van de visie ondernomen? Welke krachten bundelen we? De visie is dus een beeld van de onderneming zoals die zou kunnen zijn. En de missie richt zich op strategische acties die de visie dienen.

Bewust of onbewust heeft elke onderneming daarnaast haar eigen waarden: de sleutels naar tevredenheid. In welke setting wil je je werk doen? Hoe wil je met anderen omgaan? En wat verwacht je van anderen? Maar ook grenzen die niet overschreden mogen worden. Bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé. Of op financieel gebied.

De kernwaarden

De missie, visie en de sleutels tot tevredenheid vorm samen – zoals wij het noemen – de kernwaarden. Graag gaat wij daar met onze klanten naar op zoek. We zijn er namelijk van overtuigd zijn dat als beslissingen en (dus) samenwerkingen op de kernwaarden van de onderneming zijn afgestemd, dit aan de basis van (persoonlijk) succes ligt. En daarvoor moeten de kernwaarden eerst helder zijn. Zijn deze helder, dan maakt dit de zoektocht naar de juiste samenwerkingspartner of medewerker simpelweg eenvoudiger. De focus ligt dan op een partner of medewerker die aansluit bij de kernwaarden van de organisatie en die eraan bijdraagt die kernwaarden verder uit te dragen.

Jouw contractenrecht advocaat in Den Haag vertelt verder.

Stel de juiste vragen

Door scherp te hebben wat voor de organisatie écht belangrijk is, de kernwaarden, en tijdens het sollicitatiegesprek de juiste vragen te stellen, wordt duidelijk of er op om dieper niveau een match is. Een solide basis voor een succesvolle samenwerking wordt daarmee gelegd. Je kunt denken aan vragen als:

 • Waar kom jij je bed voor uit?
 • Wat is jouw passie?
 • Waar gaat je hart sneller van kloppen?
 • Hoe wil je behandeld worden op de werkplek en hoe ga jij met mensen om?
 • Als je denkt aan je favoriete werkrelaties: wat was er zo goed aan die relaties?
 • Als je denkt aan de slechtste werkrelaties die je hebt gehad: wat maakte het zo slecht?
 • Wat is voor jou nodig om een zakelijke relatie aan te gaan en voort te zetten?
 • Wat zijn de sleutels tot succes?
 • Hoe wil je dat professionals zich bij gewijzigde omstandigheden of een conflict gedragen?
  Wat heeft in het verleden wel of niet voor jou gewerkt?

In feite kom je aan de hand van onder meer deze vragen bij de kernwaarden van de sollicitant. Blijken de kernwaarden over een weer te matchen (en is uiteraard ook aan de overige voorwaarden, zoals opleiding en werkervaring voldaan), dan ligt er een stevige basis voor een succesvolle samenwerking. Aan de andere kant: matchen de kernwaarden (deels) niet, dan is dit een goed moment om hier achter te komen. Jouw advocaat contracten van Diep denkt graag mee over de voor jouw organisatie meest passende vragen.

De kernwaarden als uitgangspunt

Is er een match, dan vormt een formulering van de kernwaarden een belangrijk deel van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer spreken af dit te respecteren. Ook spreken werkgever en werknemer op basis van de gezamenlijke kernwaarden af hoe zij omgaan met verandering een conflict. In feite ontwerpen partijen daarmee hun eigen rechtssysteem. Ook dit wordt in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In onze blog arbeidsconflict advocaat Diep Den Haag schrijven we hier meer over.

De zakelijke afspraken

Een en ander vanzelfsprekend naast een beschrijving van de wederzijdse rechten en verplichtingen, waar jouw contractenrecht advocaat uiteraard ook behulpzaam kan zijn. Ook deze afspraken kunnen op de kernwaarden van de onderneming worden afgestemd. Is ‘vertrouwen’ een van de sleutels tot succes, dan past een verplichte aanwezigheid op kantoor van 9.00 tot 17.00 uur wellicht niet. En de vrijheid thuis te werken en de uren zelf in te delen misschien wel. De organisatie draagt ook hiermee uit waar zijn voor staat. En gebeurt dit ook nog eens in heldere – niet juridische – bewoordingen met een aansprekende vormgeving, dan is de toon voor een fijne samenwerking gezet.

Nieuwsgierig?

Of interesse in een arbeidsovereenkomst die op een dieper niveau verbindt? Diep Advocaten is ook voor de meer betekenisvolle arbeidsovereenkomst jouw advocaat Den Haag. Door hier te klikken vind je meer informatie over Diep Contracteren. Of neem contact op of maak direct een afspraak voor een kopje koffie met jouw arbeidsovereenkomst advocaat Den Haag. Wij vertellen je graag meer.

Wat doet een advocaat contractenrecht?

Een advocaat contractenrecht adviseert en staat cliënten bij het aangaan, de uitvoering en beëindiging van contracten bij. In hoofdlijnen omvatten de taken van een advocaat contractenrecht:

 • het adviseren over de juridische aspecten en risico’s van contracten;
 • het opstellen van contracten;
 • het voeren van contractonderhandelingen;
 • het voeren van gerechtelijke procedures.

Waar valt contractenrecht onder?

Het contractenrecht is een onderdeel van het privaatrecht, ofwel het burgerlijk recht. Binnen het burgerlijk recht worden de juridische verhoudingen tussen individuen en rechtspersonen geregeld. En het contractenrecht bepaalt hoe contracten tot stand komen, worden uitgevoerd en beëindigd. Bijvoorbeeld huurcontracten, koopcontracten, arbeidsovereenkomsten en overname-overeenkomsten.

Wat betekent contractenrecht?

Contractenrecht is een onderdeel van het privaatrecht (burgerlijk recht) dat zich richt op de regels met betrekking tot contracten. De regels betreffen onder meer de totstandkoming van contracten, de geldigheid, de uitvoering en beëindiging ervan. Het regelt de rechten en verplichtingen van de bij het contract betrokken partijen.

Waaronder valt het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, ofwel het burgerlijk recht. Privaatrecht is het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen individuen en rechtspersonen. Het arbeidsrecht houdt zich binnen het privaatrecht bezig met de rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers, zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.