Skip to main content

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Ook weten we dat relaties niet statisch zijn. Dat zich situaties kunnen voordoen waarin belangen tegenstrijdig lijken. Waarom dan niet alvast regelen hoe je daarmee wil omgaan? Met de juiste insteek kunnen veranderingen als kansen worden gezien en de kracht ervan gebruikt om tot creatieve oplossingen te komen. Jouw arbeidsconflict advocaat in Den Haag vertelt. 

Mediation

Een arbeidsconflict is voor niemand fijn. Waar werkgever en werknemer eerst naast elkaar stonden, komen partijen vaak tegenover elkaar te staan. Naast geld en tijd levert het vaak vooral veel negatieve energie op. Een logische stap bij een arbeidsconflict is mediation. Diep Den Haag werkt daarom samen met gecertificeerde mediators.
Niet alleen kan mediation in arbeidsconflicten de nodige kou uit te lucht halen, wat de kans vergroot dat partijen weer (met elkaar) doorkunnen. Onder omstandigheden verlangt ook de rechtspraak dat arbeidsconflict mediation ingezet wordt. Met name wanneer de bedrijfsarts dit adviseert.

Arbeidsconflict advocaat Den Haag

Naast mediation in arbeidsconflicten in Den Haag bieden wij een vorm van pre-mediation.
Wij noemen dit Diep Contracteren. Doel ervan is dat partijen elkaar ook bij veranderingen of conflict, als partners blijven zien. Zodat er ruimte blijft om in co-creatie tot een oplossing te komen. Dit is met name waardevol wanneer het gaat om een voor het bedrijf belangrijke werknemer of een werknemer op een sleutelpositie binnen het bedrijf.

Jouw arbeidsconflict advocaat Diep Den Haag vertelt verder.

Kernwaarden

Bij Diep Contracteren begint het met de kernwaarden van het bedrijf of de organisatie.

 • Waar staat het bedrijf voor?
 • Welke acties worden in het licht van de visie ondernomen?
 • Wat zijn de sleutels naar tevredenheid?
 • En welke grenzen zijn er?

Kernwaarden helder?

Zijn de kernwaarden helder, dan maakt dit de zoektocht naar de juiste werknemer eenvoudiger.

De focus is dan gericht op iemand met kernwaarden die aansluiten bij die van de onderneming, zodat die kernwaarden verder worden uitgedragen. De vragen die tijdens het sollicitatiegesprek gesteld worden, kunnen hierop afgestemd worden. Om er vervolgens achter te komen of er op een dieper niveau – het niveau van de kernwaarden – een match is en zodoende een solide basis voor een succesvolle samenwerking.

Is er een match, dan worden ook in de arbeidsovereenkomst aandacht aan de kernwaarden besteed. De kernwaarden vormen in feite de relatie. En werkgever en werknemer spreken af de kernwaarden te respecteren. Ook bij verandering of conflict. In onze blog arbeidsovereenkomst gaan we hier dieper op in en geven we voorbeelden.

Eigen rechtssysteem

Verder komt in de (sollicitatie)gesprekken aan de orde hoe werkgever en werknemer het liefst omgaan met verandering of conflict. Wat in die situatie voor beiden werkt. En ook wat niet werkt. Om op basis hiervan een eigen rechtssysteem te ontwerpen, dat erop gericht is om – ook bij conflicten – in co-creatie oplossingen te bedenken die in lijn zijn met de kernwaarden.

Elementen van zo’n rechtssysteem zijn:

 • Op welke manier wordt om een conflictgesprek gevraagd?
 • Hoe bereiden beiden zich op dat gesprek voor?
  Een belangrijke afspraak kan zijn dat beiden de in de arbeidsovereenkomst beschreven kernwaarden nog eens doorlezen. En ook het onderdeel over het zelf ontworpen rechtssysteem. Dit om eraan herinnerd te worden waarom partijen een match in elkaar zagen, hoe zij met elkaar om wilden gaan en waarom gekozen is voor een eigen rechtssysteem.
 • Een gespreksstructuur waarin de dialoog voorop staat en die ruimte doet ontstaan om zelfs bij conflict de krachten te bundelen.
 • De vragen die in ieder geval tijdens het gesprek aan de orde komen, zoals:
  • Wat zijn de feiten?
  • Wat doet de situatie met ons?
  • Is de samenwerking zoals we verwachtten?
  • Wat was tot nu toe goed en fijn aan de samenwerking?
  • Wat winnen wij erbij om dit werk samen voort te zetten of te beëindigen?
  • Welke nieuwe ideeën brengt deze situatie teweeg?
  • Zijn er onderwerpen die we vermijden?

Ook dit rechtssysteem vormt een onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Het conflictgesprek

Het zelf ontworpen rechtssysteem biedt dus een kader voor het conflictgesprek.

Door het gesprek op een gestructureerde manier te voeren, wordt de neiging om emotioneel te reageren onderdrukt. Er ontstaat ruimte voor doordachte en constructieve reacties. En door tijdens het gesprek op de kernwaarden te focussen en te trachten de situatie in lijn daarmee te krijgen, ontstaat geen discussie over goed en fout. In plaats daarvan richten partijen zich op afstemming.

Kortom: arbeidsconflict bemiddeling Diep Den Haag: een setting waarin er ruimte is zelfs (of juist) de kracht van conflicten te gebruiken om tot creatieve oplossingen te komen. Conflicten als (groei)kansen.

Nieuwsgierig?

Door hier te klikken vind je meer informatie over Diep Contracteren.
Of bel of maak direct een afspraak voor een kopje koffie.

Maar ook voor arbeidsconflict bemiddeling in Den Haag. Wij vertellen je graag meer.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht?

De hoogte van de advocaatkosten hangt van meerdere factoren af. De omvang en complexiteit van de zaak, maar ook of er sprake is van spoed. Het uurtarief bedraagt doorgaans EUR 220,= tot EUR 350,= exclusief BTW. In sommige gevallen is het echter mogelijk een vaste prijs af te spreken. Ook kan de advocaat de zaak op basis van een zogenaamde toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) in behandeling nemen. En onder voorwaarden vergoedt de rechtsbijstandsverzekeraar (een deel van) de advocaatkosten. Ben je werknemer en besluiten jij en je werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, ofwel een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Een van de onderhandelpunten is een vergoeding voor de advocaatkosten. Afhankelijk van de situatie bedraagt de vergoeding tussen de EUR 500,= en in meer complexe situaties EUR 3.000,= exclusief BTW. Komt een geschil voor de kantonrechter, dan bestaan de kosten uit het griffiegeld en advocaatkosten. Moet er een dagvaarding uitgebracht worden, dan komen hier de deurwaarderskosten bij. In een verzoekschriftprocedure is dat laatste niet aan de orde.

Wie kan helpen bij arbeidsconflict?

Is er een arbeidsconflict, dan kunnen verschillende personen of instanties helpen. Bijvoorbeeld een HR-functionaris, leidinggevende, mediator, arbeidsrechtadvocaat of -jurist, de arbodienst en de vakbond.

Wat is mediation arbeidsconflict?

Bij mediation faciliteert een onafhankelijke derde partij (de mediator) partijen bij het vinden van een voor alle partijen bevredigende oplossing voor een geschil op de werkvloer. De mediator zorgt ervoor dat partijen op gestructureerde en waar mogelijk constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan. De mediator helpt partijen om de standpunten te verduidelijken, belangen te identificeren en verkent mogelijke oplossingen.  Mediation vindt op vrijwillige basis plaats, waarbij belangrijk is dat beide partijen bereid zijn zich in te zetten een oplossing te vinden.