Skip to main content

Een aandeelhoudersovereenkomst is – de naam zegt het al – een overeenkomst die de aandeelhouders van een besloten vennootschap met elkaar sluiten. Het dient als aanvulling op de statuten van de besloten vennootschap. Jouw aandeelhoudersovereenkomst advocaat Diep Den Haag vertelt meer.

Wat staat erin?

In de aandeelhoudersovereenkomst wordt op voorhand afgesproken hoe met verschillende situaties om te gaan. Bijvoorbeeld als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen. Maar bijvoorbeeld ook hoe de winst verdeeld wordt. En hoe aangekeken wordt tegen het verrichten van concurrerende werkzaamheden? Kortom: er wordt voorgesorteerd op conflictgevoelige situaties. Op een manier die op dat moment het beste lijkt.

De toekomst voorspellen blijft echter lastig. Al is het maar omdat omstandigheden en relaties niet statisch zijn. Niet zelden doen zich situaties voor die bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzien waren. Wil je een aandeelhoudersovereenkomst die ook in die situatie richting geeft, lees dan verder.

Diep Contracteren

Voor contracten en partners waarbij een goede verstandhouding, relatie en samenwerking vereist is, biedt Diep Advocaten een verdergaande manier van contracteren aan: Diep Contracteren.

Naast de zakelijke afspraken worden de diepere beweegredenen bij de samenwerking onderzocht. In het geval een aandeelhoudersovereenkomst in Den Haag: van welke waarden gaan de aandeelhouders uit, wat zijn de verwachtingen, intenties, maar ook de go’s en no-go’s (samen noemen wij dit de kernwaarden).

Wellicht lopen de kernwaarden uiteen. Goed om voor het sluiten van de overeenkomst te weten. Om de verschillen voor lief te nemen. Of om tijdig te concluderen dat dit niet de perfecte match is.

Zijn de (verschillen in) kernwaarden verenigbaar, dan vormt dit de basis van de samenwerking. De aandeelhouders spreken af de kernwaarden te respecteren en toekomstige beslissingen daarop af te stemmen.

Eigen rechtssysteem

Ook bij verandering of conflict, voor welke situatie wij samen met de aandeelhouders een systeem van geschilbeslechting ontwerpen.

Aan de hand van de gezamenlijke kernwaarden, kiezen de aandeelhouders een manier om het gesprek aan te gaan over teleurstellingen, over meningsverschillen of veranderende omstandigheden die dwingen het plan te herzien. Een gesprek over wat nodig is om de samenwerking weer in dienst van de gezamenlijke kernwaarden te krijgen.

Vertrouwen

Met Diep Contracteren wordt de aandeelhoudersovereenkomst meer dan een opsomming van zakelijke afspraken. Het wordt een routekaart voor de samenwerking. Een routekaart die het vertrouwen geeft dat verwachtingen en intenties gedeeld worden en dat als er conflict ontstaan, ieder een gelijke stem heeft en eerlijk behandeld wordt.

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen Diep Den Haag?

Heb je interesse of in of wil je meer informatie over aandeelhoudersovereenkomst opstellen in Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag meer. En wil je meer weten over Diep contracteren? Op deze pagina vertellen we meer. Of lees bij gelegenheid deze blog.